Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXV/189/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.1139
Łaganowski Łukasz1138
Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2004 roku1138
Ryznar Stanisław1137
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych1136
Uchwała Nr XXII/177/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r.1135
Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.1134
Wajs-Urban Wioletta1134
Polityka czynszowa1132
Pracownicy1132
Uchwała Nr XXIX/232/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku1131
Baza Szkoły1131
Ogłoszenia1130
Uchwała Nr XXXII/250/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku1130
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie1129
Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03. 02. 2005 roku1128
Głogowiec Andrzej1128
Uchwała Nr XXXIII/257/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2005 roku1127
Sarna Marek1126
Uchwała Nr XIV/139/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku1126
Wąsik Krzysztof1126
Uchwała Nr XIV/144/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku1126
Uchwała NrXXXVIII/287/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 pażdziernika 20051125
Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku1125
Zarządzenie Nr 31/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku1125
Uchwała Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r.1125
Uchwała Nr XXVI/195/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.1125
Uchwała Nr XIV/141/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku1125
Informacja dotycząca kokursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Spółka z o.o. w Pińczowie1124
Uchwała Nr XXXVI/273/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 20051124
KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Kasjer - Referent1123
Zarządzenie Nr 62/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2004 roku1123
Zarządzenie Nr 63/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2004 roku1123
Uchwała Nr XXIX/235/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku1121
Samorząd szkolni i wychowawcy klas1120
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1120
Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku1120
Opoka Jolanta1119
Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lutego 2004 roku1119
Uchwała Nr XIV/140/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku1119
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93