Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze1132
Uchwała Nr XXXII/255/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku1131
Lista osób ubiegających się o zamianę mieszkania z gminnego zasobu komunalnego na rok 20101131
Uchwała nr XLIII/319/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 20061130
Uchwała nr III/ 9/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 20061130
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.1129
Uchwała nr II/5 / 06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 20061129
Projekt uchwały Nr 221129
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1129
Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2007/20081128
OBWIESZCZENIE owyłożeniiu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów1128
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1128
Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lutego 2004 roku1128
Uchwała nr XLV/331/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 czerwca 2006 r.1128
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Napowietrzna linia oświetleniowa, sołectwo Szczypiec1127
dyrektor1125
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1124
Uchwała Nr XXXIV/264 /05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 20051123
Badurak Wiktor1123
Zachariasz Piotr1123
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1122
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi programu „LEADER”1121
Zarządenie Nr 73/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 sierpnia 2005 roku1121
uchwała Nr XXXV/265 /05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005 r.1121
Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 lutego 2004 roku1121
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1121
Informacja o kandydatach na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie spełniających wymogi formalne1120
Zarządzenie Nr 11/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lutego 2004 roku1120
Uchwała Nr XXIX/257/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.1120
Projekt uchwały Nr 71120
Projekt uchwały Nr 121120
Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2007 roku1120
projekty Uchwał Rady Miejskiej1120
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1118
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku zakończenia naboru na stanowisko referenta1117
Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 r.1117
Zarządzenie Nr 61/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 lipca 2004 roku1116
Zarządenie Nr 75/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 sierpnia 2005 roku1115
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1114
Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.02.2011r.1114
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91