Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Projekt uchwały Nr 3879
uchwała nr IL/355/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 pażdziernika 2006879
Projekt uchwały Nr 11878
Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2006 roku878
Informacja o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul.Grodziskowej 7/19 878
Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 listopada 2006 roku877
Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.877
Projekt uchwały Nr 23876
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów876
Obwieszczenie Burmistrza Miasta igminy Pińczów - Przebudowa ul. Batalionów Chlopskich, Budowa Konalizacji deszczowej.876
uchwała nr XLI/314/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2005 r.875
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów875
Informacja_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow874
ORGANY SZKOŁY874
Uchwała Nr XXII/193/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - uchwała straciła moc 24.06.2015 roku874
Ziółkowska Zofia873
Woźniak Zdzisław873
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej872
Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2007 roku872
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy w sprawie wszczęcia podtępowania - Przebudowa i modernizacja PSCK Pińczów872
Uchwała Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia871
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii kablowej Pińczów obr. 3 i 6.871
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania, Zakład Karny Budowa budynku dla osadzonych.871
Projekt uchwały Nr 4870
uchwała nr IIIL/342/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24.08.06870
Zarządzenie Nr 98/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 listopada 2006 roku870
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Budowa odcinka drogi.870
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów869
Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 stycznia 2007 roku869
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów868
Informacja Burmistrza Miasta iGminy Pińczów868
Uchwała nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2006868
Projekt uchwały Nr 3867
Uchwała nr L /359/ 06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 pażdziernika 2006867
Projekt uchwały Nr 7866
Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 maja 2006 roku866
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 77/06865
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Gacki wieś865
Projekt uchwały Nr 9864
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów864
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93