Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów938
Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2009 r.938
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów937
Zarządzenie Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lipca 2007 roku937
Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 maja 2006 roku936
uchwała nr IIIL/343/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24.08.06936
Uchwała nr V/31/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007936
Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2007 roku936
Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku936
Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 roku936
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego936
Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.936
Woźniak Zdzisław936
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów935
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów934
Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.934
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.934
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.934
Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2006 roku933
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań ko932
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów932
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów Przebudowa ul. Bat Chł.932
Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 marca 2007 roku932
Zarządzenie Nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2007 roku932
Kontrola doraźna dotycząca rozliczenia budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla płn. części Gminy Pińczów - etap I931
Kontrola doraźna Państwowej Inspekcji Pracy930
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ930
Różycki Henryk930
Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lutego 2007 roku929
Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku929
Informacja o modernizacji systemu dozowania gipsu929
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.928
Z A R Z A D Z E N I E NR 62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15_06_2007 rok928
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów927
Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku927
Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.927
Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku927
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY927
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa927
Projekt Uchwały Nr 8926
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92