Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.09.2006 r.867
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku867
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).867
Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku866
Prokop Marek865
Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku864
Uchwała nr V/29/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007864
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.863
Projekt Uchwały nr 3862
Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku862
Uchwała nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.862
Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku862
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.862
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu862
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku862
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.862
Projekt uchwał wydziałowy nr 11861
zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r861
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( ul. Piłsudskiego w Pińczowie).861
Osiągnięcia uczniów861
Puchała Sylwia861
2015860
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów860
Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 maja 2008 r.860
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy860
Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 maja 2006 roku859
Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku859
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 05. 04. 2006 r.859
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pińczowa i sołectwa Włochy859
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.857
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów856
Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku856
projekt_uchwaly_w_sprawie_nabycia_nieruchomości855
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku855
Woźniak Zdzisław855
Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.854
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.853
Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.01.2012 r.853
zarzadznie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 26.01.2006rok852
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów852
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91