Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy914
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów913
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku913
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.913
Prokop Marek913
Projekt uchwał wydziałowy nr 11912
Uchwała nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007911
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008910
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( ul. Piłsudskiego w Pińczowie).910
Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów909
Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku908
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów908
zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr.54/07 z dnia 09.05.2007908
Projekt Uchwały nr 3907
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów907
Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku907
Uchwała nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.907
Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku907
2015907
Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 maja 2007 roku907
Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2007 roku907
Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku907
Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 maja 2008 r.906
Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 maja 2006 roku904
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 05. 04. 2006 r.904
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pińczowa i sołectwa Włochy904
Zarządzenie nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.09.2006 r.903
zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r902
Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2008 roku902
Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku901
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.09.2006 r.901
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów900
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów899
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.899
projekt_uchwaly_w_sprawie_nabycia_nieruchomości898
zarzadznie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 26.01.2006rok898
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.898
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu898
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pasturka898
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wydanie decyzji dla inwestycji pod nazwą: „Budowa wodociągu Gacki898
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92