Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Sołectwo Pasturka859
Różycki Henryk859
Projekt uchwały Nr 6858
Projekt Uchwały Nr 6858
Zarządzenie nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.09.2006 r.858
Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2007 roku858
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej858
Uchwała nr V/30/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007857
Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku856
Sarna Marek856
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań ko855
Projekt uchwały Nr 16855
Projekt uchwały Nr 10854
Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 kwietnia 2006 roku854
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - rewitalizacja zalewu w Pińczowie854
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu853
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008853
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.853
Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku853
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku852
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów852
Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku851
Pełka Alina851
Uchwała nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.850
Uchwała nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.850
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ850
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów850
Projekt Uchwały nr 3849
Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku849
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.849
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).849
Ryznar Stanisław849
Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku848
Prokop Marek848
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku847
Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku846
Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwiecień 2006 roku846
Uchwała nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007846
Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku846
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku845
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93