Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów854
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 94/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.10.2006 roku854
Projekt uchwały Nr 5853
Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 maja 2006 roku852
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 roku852
Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.852
Wniosek o wypis i wyrys ze studium852
Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2007 roku852
Zielińska Jolanta852
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów851
Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 września 2006 roku851
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku851
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów850
Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08850
Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.849
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07849
Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 roku849
Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 października 2008 r.849
Winiarski Piotr849
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego847
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym847
Płocha Anna847
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.846
Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 luty 2008 roku846
Wierzba Grażyna846
KADENCJA 2018-2023846
Statut Spółki845
ZARZĄDZENIE NR 2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.01.2007 r.845
Uchwała nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007845
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku845
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.844
Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku844
Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach844
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.843
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.843
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów843
projekt uchwały nr 13842
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW842
Dziubiński Andrzej842
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.841
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91