Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.710
Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2007 roku710
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.710
Projekt Uchwały Nr 8709
Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2006 roku709
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.709
Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2009 r.709
Projekt Uchwały nr 3707
Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów707
Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lipca 2006 roku707
Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.707
Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 r.707
Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.707
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015r.707
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów706
Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku706
Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 sierpnia 2006 roku706
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów706
Pełka Alina706
2016706
Projekt uchwały Nr 3705
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów705
Uchwała nr V/31/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007705
Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 roku705
Cierlik Zbigniew705
Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 kwietnia 2006 roku704
Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 lipca 2007 roku704
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.704
Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku703
Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwiecień 2006 roku703
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok703
Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lutego 2007 roku702
Projekt uchwały Nr 16702
Projekt Uchwały Nr 7702
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 94/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.10.2006 roku702
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu702
Projekt uchwał wydziałowy nr 11701
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów701
Zarządzenie Nr 23/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku701
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr38/07701
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89