Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Projekt Uchwały Nr 7838
Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 maja 2006 roku838
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.838
Informacje o szkole838
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 roku838
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów837
Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 roku837
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 roku835
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym835
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów834
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.834
Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2007 roku834
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.833
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07833
Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08833
Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 października 2008 r.833
Zielińska Jolanta833
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.832
Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku832
Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.831
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego831
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.830
Uchwała nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007829
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.829
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.829
Uchwała Nr XV/122/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.829
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.829
Statut Spółki828
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Budowa i przebudowa linii napowietrznej na kablową, budowa linii oświetleniowej na ul. 3 Maja i Placu Konstytucji 3 Maja w Pińczowie.828
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku828
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów828
Winiarski Piotr828
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku826
Wniosek o wypis i wyrys ze studium826
Zarządzenie Nr 78 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku826
Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 czerwca 2007 roku826
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzeście826
Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach826
Wierzba Grażyna826
Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 luty 2008 roku825
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91