Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Sarna Marek817
Projekt uchwały Nr 10816
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.816
Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2007 roku816
Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku815
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.09.2006 r.815
Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.815
Różycki Henryk815
Wojciechowska Maria815
Wniosek o nr porządkowym nieruchomości815
Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 marca 2007 roku814
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów814
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.814
Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lutego 2007 roku813
Projekt Uchwały nr 3813
Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku813
Kontrola doraźna Państwowej Inspekcji Pracy813
Pełka Alina813
Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku813
Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 kwietnia 2006 roku812
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu812
Uchwała nr V/30/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007810
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008810
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku809
Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku808
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej808
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.807
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań ko806
Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwiecień 2006 roku805
Uchwała nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.805
Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku805
Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku805
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - rewitalizacja zalewu w Pińczowie805
Prokop Marek805
Uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.804
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku803
Uchwała Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.803
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów802
Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku802
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).802
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94