Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 lipca 2007 roku728
Cierlik Zbigniew728
Pełka Alina728
projekt_uchwaly_w_sprawie_nabycia_nieruchomości727
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów727
Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 września 2006 roku727
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów727
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu727
Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku726
Projekt uchwały Nr 16725
Projekt uchwały Nr 3724
Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2007 roku724
Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lutego 2007 roku723
Projekt Uchwały nr 3723
Samorząd Uczniowski Sp nr 2723
Projekt Uchwały Nr 7722
Projekt uchwał wydziałowy nr 11722
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów722
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 94/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.10.2006 roku721
Uchwała nr V/30/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007721
Różycki Henryk721
Wojciechowska Maria720
Uchwała nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.719
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku719
Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku719
Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku719
Projekt uchwały Nr 4717
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów717
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 05. 04. 2006 r.717
zarzadznie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 26.01.2006rok717
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( ul. Piłsudskiego w Pińczowie).717
zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r716
Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 maja 2006 roku715
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).715
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów715
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań ko714
Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku714
Uchwała nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.714
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku714
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej714
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89