Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2006 roku798
Projekt uchwały Nr 16797
Projekt Uchwały nr 3797
Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku797
Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2007 roku797
zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr.54/07 z dnia 09.05.2007797
Wojciechowska Maria797
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.796
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008796
Sarna Marek796
Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 marca 2007 roku795
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów795
Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku795
Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku794
Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.794
Kontrola doraźna Państwowej Inspekcji Pracy794
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu793
Różycki Henryk793
Pełka Alina793
Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwiecień 2006 roku792
Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lutego 2007 roku791
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.790
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej790
Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku789
Uchwała nr V/30/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007788
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów787
Uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.787
Uchwała nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.786
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku786
Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku786
2018786
zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r785
Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku785
Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku785
Uchwała Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.785
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).785
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - rewitalizacja zalewu w Pińczowie785
Prokop Marek785
Uchwała nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007784
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku784
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93