Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( ul. Piłsudskiego w Pińczowie).811
Puchała Sylwia811
Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku810
Uchwała nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007810
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów809
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów809
Zarządzenie nr 94/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów809
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.809
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 05. 04. 2006 r.808
Uchwała nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.808
2015808
Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 maja 2008 r.808
Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie808
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY807
Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku806
KADENCJA 2018-2023806
zarzadzenie nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2006 r804
Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku804
Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 maja 2006 roku803
Uchwała nr V/29/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007803
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pińczowa i sołectwa Włochy803
Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.803
GODZINY OTWARCIA803
Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 września 2006 roku802
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 94/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.10.2006 roku802
Zarządzenie nr 67/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2007 roku802
2006801
Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku801
Osiągnięcia uczniów801
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy801
Zarzadzenie_nr_15_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_08_02_2008800
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wydanie decyzji dla inwestycji pod nazwą: „Budowa wodociągu Gacki800
zarzadznie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 26.01.2006rok799
Uchwała nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.799
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.799
Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.799
Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku799
Projekt Uchwały Nr 7798
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.798
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów798
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94