Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Projekt uchwały Nr 5675
Uchwała nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.675
projekt uchwały nr 13674
Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku672
Uchwała nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007672
Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku671
Samorząd Uczniowski Sp nr 2671
Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2010 roku671
Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku670
Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.670
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.670
Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku670
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej670
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.669
Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.668
Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.668
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.668
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY668
2015666
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.666
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku665
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku665
Uchwała Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.665
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów665
Informacja O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Złotej 18/13 664
Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku663
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr35/07663
Uchwała Nr XV/122/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.663
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Skrzypiów663
Statut Spółki662
zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r662
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów662
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008662
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku661
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.661
Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.661
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.661
Kontrola doraźna Państwowej Inspekcji Pracy661
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.660
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.660
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89