Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zielińska Jolanta791
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)do prac790
Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2007 roku789
Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.788
Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 lutego 2007 roku788
Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 września 2007788
ZARZĄDZENIE NR 114/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku788
Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08788
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego788
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.788
Statut Spółki787
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów787
Wniosek o wypis i wyrys ze studium787
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07787
Uchwała Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.787
Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 października 2008 r.787
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów787
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 roku786
Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach786
Projekt uchwały Nr 5784
Zarządzenie Nr 90/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2007784
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW784
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku782
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku781
Dziubiński Andrzej781
Uchwała nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007780
Zarządzenie Nr 81/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 sierpnia 2007 roku780
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzeście780
ZARZĄDZENIE NR 2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.01.2007 r.779
Wierzba Grażyna779
Zarządzenie Nr 115/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2006 roku778
zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow nr53/07 z dnia 09.05.2007777
Uchwała Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.777
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr85777
Płocha Anna777
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 88/07 z dnia 12.09.2007 roku776
Obwieszczenie - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego776
Burzawa Barbara776
Obwieczszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów775
Uchwała nr VII/37 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.775
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93