Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku769
Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.769
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.768
Osiągnięcia uczniów768
Wniosek o nr porządkowym nieruchomości768
Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.767
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY767
Uchwała nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.766
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.766
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.766
Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku766
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.766
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów765
Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku765
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.765
Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku765
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku764
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.764
obwieszczenie o zapytanie o raport763
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów763
Ryznar Stanisław763
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy762
Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku761
Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.761
Uchwała Nr XV/122/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.761
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.760
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Skrzypiów760
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pasturka760
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.759
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Budowa i przebudowa linii napowietrznej na kablową, budowa linii oświetleniowej na ul. 3 Maja i Placu Konstytucji 3 Maja w Pińczowie.759
Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2008 roku758
Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.01.2012 r.758
Uchwała Nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.757
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.757
Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 stycznia 2008 roku757
zarzadrzenie nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia18.07.2006 r.756
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.756
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.756
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.756
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008756
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93