Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.694
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.693
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów692
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.692
Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.692
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Budowa i przebudowa linii napowietrznej na kablową, budowa linii oświetleniowej na ul. 3 Maja i Placu Konstytucji 3 Maja w Pińczowie.692
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i GminyPińczów691
Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.691
Wniosek o wypis i wyrys ze studium691
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów691
Informacja O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Złotej 18/13 691
Osiągnięcia uczniów691
Obwieszczenie o zapytanie o raport690
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW690
Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 października 2008 r.690
Zarządzenie Nr 115/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2006 roku689
ZARZĄDZENIE NR 2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.01.2007 r.689
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego689
Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 lutego 2007 roku688
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku687
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)do prac687
Burzawa Barbara687
Zarządzenie Nr 78 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku686
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym686
Uchwała nr VII/37 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.685
Zarządzenie Nr 69/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lipca 2007 roku685
Zarządzenie Nr 7107 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lipca 2007 roku685
Uchwała Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.685
Wierzba Grażyna685
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr85683
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008683
Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08683
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 88/07 z dnia 12.09.2007 roku682
Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku682
Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.681
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07681
Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 luty 2008 roku681
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o budowie budynku garażowego dla potrzeb Komendy Policji w Pińczowie681
Dziubiński Andrzej681
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów680
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90