Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Skrzypiów773
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym773
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.772
projekt uchwały nr 13771
GODZINY OTWARCIA771
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr35/07770
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 roku770
Wniosek o wypis i wyrys ze studium769
Zarządzenie Nr 78 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku769
Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 czerwca 2007 roku769
Uchwała Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.769
ZARZĄDZENIE NR 97/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2007 roku768
Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08768
Zielińska Jolanta768
Statut Spółki767
Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 maja 2006 roku767
Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 września 2007767
Zarządzenie Nr 113/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 grudnia 2007 roku767
Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 lutego 2007 roku766
Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach766
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów766
Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2007 roku765
Projekt uchwały Nr 5764
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów764
Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.764
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 roku763
Zarządzenie Nr 90/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2007763
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.763
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)do prac763
ZARZĄDZENIE NR 114/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku762
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW762
Informacje o szkole761
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku760
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07760
Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 października 2008 r.760
Uchwała nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007759
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku759
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego759
Dziubiński Andrzej759
Wierzba Grażyna758
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94