Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka wodociągu Kozubów - Sadek833
Uchwała Nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.833
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów832
Informacja Burmistrza Miasta i gminy Pińczów832
Uchwała Nr XX/174/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.832
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla sieci gazowej ul. Nowa i Kamieniarska832
Projekt uchwały Nr 1831
Uchwała Nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.831
Zarządzenie Nr 119/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 grudnia 2007 roku831
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej831
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa budynku garażowego dla samochodów służbowych" Komenda Powiatowa Pilicji830
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowa odcinka sieci gazowej w ulicach: W. Jagiełły, Z. Oleśnickiego w Pińczowie830
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów830
Procedura Załatwiania Spraw830
ZARZĄDZENIE NR 98/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia z dnia 12.10.2007 roku829
Uchwała Nr XVIII/142/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.829
Uchwała Nr XVIII/147/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.829
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczówogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym829
Piekoszewski Andrzej829
Uchwała Nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY -ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 02.08.2007 R. NR NK-I-0911-117/2007828
Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 czerwca 2007 roku828
Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.828
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Brzeście.828
Uchwała Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.827
Zarządzenie NR 107 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów827
Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2008 roku827
Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 kwietnia 2008 roku.827
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów827
Głogowiec Andrzej827
Zarządzenie NR 106 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2007 roku826
Uchwała Nr XXI/184/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.826
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.825
Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.12.2008 r.825
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów825
INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pińczowie obr.06.825
Zarządzenie Nr 82/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 września 2007 roku824
Uchwała Nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.823
Gębka Halina823
Uchwała Nr 1/2010 PGKiM Sp. z o.o. z dnia 31.12.2009 roku822
Uchwała Nr XVIII/151/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.822
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92