Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVIII/151/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.822
Uchwała Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.822
projekt uchwały nr12821
Uchwała Nr XIII/103/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.821
Uchwała Nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.821
Uchwała Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.821
Uchwała Nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.821
Protokół Nr XXIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 19 listopada 2008 r.821
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Pasturka.821
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów821
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji821
Uchwała Nr XIV/111/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 września 2007 r.820
Uchwała Nr XVIII/150/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.820
Uchwała Nr XVIII/154/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.820
Uchwała Nr XXI/182/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.820
Uchwała Nr XXII/194/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.820
Uchwała Nr XVIII/139/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.819
Uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.819
Uchwała Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.819
Znojek Jerzy819
KADENCJA 2018-2023819
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008818
Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2009 roku818
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr84/07817
Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.817
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla budowy hali widowiskowo-sportowej817
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów817
Uchwała Nr XVII/124/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.816
Uchwała Nr XXII/206/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.816
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów816
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów815
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr117/07815
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie.815
2006814
Zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 października 2007814
Uchwała Nr XXIV/210/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.814
Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.814
Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów813
Uchwała Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.813
Uchwała Nr XIV/110/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 września 2007 r.812
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92