Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVIII/153/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.759
Uchwała Nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.759
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia W. Witosa759
Uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.758
Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.758
2006757
Uchwała Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.757
Uchwała Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.757
Uchwała Nr XXIV/210/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.757
Informacja O wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 23/12.757
Gębka Halina756
Uchwała Nr XVIII/141/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.754
Uchwała Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.753
Uchwała Nr XVIII/149/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.753
Uchwała Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.753
Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 19.02.2009r.753
Uchwała Nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.752
Uchwała Nr XVIII/148/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.752
Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.752
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno - sportową.752
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów752
Uchwała Nr XII/95/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.751
Uchwała Nr XV/121/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.751
Uchwała Nr XVII/127/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.751
Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.751
Malara Ireneusz751
INFORMACJA O SZKOLE750
Uchwała Nr XXI/186/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.750
Protokół Nr XXXI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 stycznia 2009 r.750
Pikulski Dariusz750
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów749
Uchwała Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.749
Uchwała Nr XIII/101/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.749
Uchwała Nr XX/173/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.749
Uchwała Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.748
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.748
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania - Budowa gazociągu średniego ciśnienia ulicy Nowowiejskiej.748
Uchwała Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.747
Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2008 roku747
Mącznik-Szwaczka Beata747
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91