Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Klimentowski Jerzy659
Uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.658
Uchwała Nr XVIII/153/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.658
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla budowy hali widowiskowo-sportowej658
Protokół Nr XXIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 19 listopada 2008 r.658
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowa odcinka sieci gazowej w ulicach: W. Jagiełły, Z. Oleśnickiego w Pińczowie658
Uchwała Nr XX/174/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.657
Uchwała Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.657
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.11.2009r.657
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów656
Informacja O wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 23/12.656
Uchwała Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.655
Uchwała Nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.655
Uchwała Nr 1/2010 PGKiM Sp. z o.o. z dnia 31.12.2009 roku654
Uchwała Nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.654
Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.654
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów654
Uchwała Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.653
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008653
Uchwała Nr XII/95/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.652
Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.652
Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 19.02.2009r.652
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów651
Uchwała Nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.651
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o sprzedaży nieruchomości651
Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.651
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia W. Witosa651
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno - sportową.651
Uchwała Nr XV/121/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.650
Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 paździenika 2007 roku650
Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów650
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.650
Uchwała Nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.650
Gębka Halina650
Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.649
Uchwała Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.649
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów649
Uchwała Nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.648
Zarządzenie Nr 86/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 roku648
Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 kwietnia 2008 roku.648
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91