Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXII/202/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.768
Uchwała Nr XXIV/208/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.768
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2009 roku767
KADENCJA 2018-2023767
Uchwała Nr XIX/170/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.766
Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.766
Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów766
2017766
Uchwała Nr XIX/168/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.765
Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2008 rok765
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.09.2008765
Uchwała Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.765
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów765
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 127/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku 765
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.765
Uchwała Nr XVII/125/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.764
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.764
Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2008764
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.764
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku764
Uchwała Nr XVIII/135/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.763
Uchwała Nr XIX/171/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.763
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Nowowiejska i Przemysłowa763
Badurak Wiktor763
Uchwała Nr XVII/128/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.762
Uchwała Nr XVII/129/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.762
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 02.05.2008762
Uchwała Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.762
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Brzeście762
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów762
Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.761
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.761
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów761
Uchwała Nr XVII/133/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.760
Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.760
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego miasta Pińczowa760
Zarządzenie Nr 91/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 września 2007 roku759
Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 stycznia 2008 roku759
Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.759
Uchwała Nr XIX/162/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.758
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92