Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 95/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2007 roku708
Uchwała Nr XX/174/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.708
Uchwała Nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.708
Kita Beata708
Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 kwietnia 2008 roku.707
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.11.2009r.707
Uchwała Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.706
Uchwała Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.706
Uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.706
Uchwała Nr XVIII/148/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.706
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008706
Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.706
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla budowy hali widowiskowo-sportowej706
Uchwała Nr 1/2010 PGKiM Sp. z o.o. z dnia 31.12.2009 roku705
Piekoszewski Andrzej705
Senderowska Iwona705
Uchwała Nr XXI/184/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.704
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka wodociągu Kozubów - Sadek704
Uchwała Nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.704
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów704
Uchwała Nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.703
Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowa odcinka sieci gazowej w ulicach: W. Jagiełły, Z. Oleśnickiego w Pińczowie703
Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2009 roku703
Głogowiec Andrzej703
projekt uchwały nr12702
Uchwała Nr XVIII/141/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.702
Protokół Nr XXIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 19 listopada 2008 r.702
Uchwała Nr XXI/182/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.701
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów701
Uchwała Nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.700
Uchwała Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.700
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.700
2006699
Uchwała Nr XV/121/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.699
Uchwała Nr XVII/127/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.699
Uchwała Nr XVIII/149/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.699
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno - sportową.699
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów699
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów699
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94