Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZARZĄDZENIE NR 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow723
Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2008 r.723
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku722
Uchwała Nr XXIX/255/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.722
ZARZĄDZENIE NR 45/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 10.06.2008 roku721
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów721
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów721
Badurak Wiktor721
Uchwała Nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.720
Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 stycznia 2008 roku720
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów720
Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.719
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 127/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku 719
Uchwała Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.718
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy718
Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.717
Uchwała Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.717
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.717
Uchwała Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.716
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2008 roku716
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej)716
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. 11 Listopada).716
Kaczmarczyk Józef716
Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2008 roku715
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008715
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy drogi dojazdowej do ul. Łąkowej.715
Informacja o składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczych715
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.713
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów713
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego WIERCICZÓW713
Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.712
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek712
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.712
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej w Pińczowie.712
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Włochy.712
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku712
Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.711
Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.711
Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.711
Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.711
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91