Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
2017709
Uchwała Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.708
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.708
Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.707
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Pińczowie.707
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej)707
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. 11 Listopada).707
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.707
ZARZĄDZENIE NR 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow706
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008706
Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2008 roku705
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy drogi dojazdowej do ul. Łąkowej.705
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2008 roku704
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Włochy.704
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów704
Uchwała Nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej w Pińczowie.703
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.703
Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.702
Uchwała Nr XVIII/152/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.702
Uchwała Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.702
Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 stycznia 2008 roku702
Gwiaździński Rafał702
Uchwała Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.701
ZARZĄDZENIE NR 45/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 10.06.2008 roku701
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek701
Badurak Wiktor701
Uchwała Nr XIX/167/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.700
Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.700
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy700
Uchwała Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.699
Uchwała Nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.699
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla przebudowy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.699
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko asystent ds księgowości.699
Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 grudnia 2008 roku698
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko teren górniczy Dolina Nidy II.698
Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.698
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku697
Uchwała Nr XIX/157/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.696
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91