Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2008 r.758
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.757
Uchwała Nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.757
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. 11 Listopada).757
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2011 roku757
Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.756
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów756
Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.755
Uchwała Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.755
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia755
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej)754
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy drogi dojazdowej do ul. Łąkowej.754
Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.04.2009r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.754
Uchwała Nr XXXV/315/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.754
Uchwała Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.753
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku753
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2008 roku753
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek753
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji nadbudowa i rozbudowa szpitala Powiatowego w Pińczowie.753
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.04.2011r.- wiatraki753
Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2008 roku752
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Włochy.752
Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2011 r.752
Ogłoszenie -II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach752
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu 752
Spaczyński Sławomir752
Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego752
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008751
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej w Pińczowie.751
Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.751
Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.750
Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.02.2009 r.750
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów750
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 750
Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.750
Uchwała Nr XXII/196/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.749
Zarządzenie Nr 26/a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 marca 2008 roku749
Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku749
Wojciechowska Maria749
Cira Witold749
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92