Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zespół Placówek Oświatowych w Zagości Starej2128
Referat ds. Organizacji Robót Publicznych - archiwum2127
Sprawozdania Budżetowe2081
Gospodarka finansowa2076
Komisja Rewizyjna2066
Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2063
Zagospodarowanie przestrzenne2058
STATUT2057
Szkoła Podstawowa Nr 22056
Informacje2054
Stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskim2053
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW2052
Opinie RIO w Kielcach2049
Majątek Gminy Pińczów w 2009 roku2048
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO Z GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO NA 2011 ROK.2016
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego2012
Komisja Rolna2004
Projekty uchwał wydziałowe1997
20091974
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej1967
Statut1952
Szkoła Filialna w Unikowie - archiwum1944
Włodzimierz Badurak - Burmistrz1941
Wybory samorządowe 20141926
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zawiadomienie stron o toczącym się postępowaniu w sprawie "Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa"1923
Zakres Zadań Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą1921
Gospodarowanie Mieniem Komunalnym1907
Dziedziny działalności1900
Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą1887
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2012 roku w sprawie podjęcia uchwały1886
Projekty uchwał wydziałowe1876
Zarządzenie nr 22/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.03.2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie1867
Przedszkole Nr 3 w Pińczowie1865
Gimnazjum Dla Dorosłaych w Pińczowie - archiwum1858
Rejestracja zgonu1857
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1839
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego1836
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.1836
Zatrudnienie1834
WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI1833
«poprzednie 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91