Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXII/297/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.845
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko asystent ds księgowości.845
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019845
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku844
Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.844
Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2008 r.844
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek844
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008844
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW844
Zarządzenie Nr 26/a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 marca 2008 roku843
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Włochy.843
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.843
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.842
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy drogi dojazdowej do ul. Łąkowej.842
Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 roku841
Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.841
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku841
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla przebudowy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.841
Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.841
Uchwała Nr XXXII/288/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.841
Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku841
Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.841
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 14.12.2009r.841
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.841
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku841
Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 grudnia 2008 roku840
Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku840
Uchwała Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.840
Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.840
Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2011r.840
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 10.06.2008 roku839
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia24.10.2008839
Uchwała Nr XXIX/253/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.839
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.12.2008 roku839
Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.839
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009839
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 839
Protokół Nr XXXIV/2009 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2009 r.839
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych838
Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.838
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94