Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.673
Zarządzenie Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 września 2008 roku673
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.673
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów672
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy672
ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 04.07.2008 roku671
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.12.2008 roku671
Zarządzenie Nr 26/a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 marca 2008 roku670
Uchwała Nr XXVII/244/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.670
Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.669
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia669
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego WIERCICZÓW668
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.667
Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.667
Uchwała Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.667
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.667
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.667
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.667
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku666
Uchwała Nr XXIX/253/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.666
Uchwała Nr XXXII/293/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.666
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku666
Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.666
Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.665
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).665
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 10.06.2008 roku664
Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.664
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku664
Uchwała Nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.663
Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.663
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych663
Uchwała nr I / 1 /06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2006 r.662
Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.04.2009r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.662
Cira Witold662
Informacja o składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczych662
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.661
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku661
Uchwała Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.661
Senderowska Iwona661
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93