Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.548
Uchwała Nr XIX/167/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.548
Uchwała Nr XXII/190/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.548
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.548
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 10.06.2008 roku548
Uchwała Nr XXVII/245/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.548
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.548
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji nadbudowa i rozbudowa szpitala Powiatowego w Pińczowie.548
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia548
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy548
Wniosek o nr porządkowym nieruchomości548
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku547
Uchwała Nr XVIII/140/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.547
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku547
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w ul. Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.547
Uchwała Nr XXXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r. - stwierdzono niewazność uchwały Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2009 r. NK-I-0911/46/2009547
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku547
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych547
ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 04.07.2008 roku546
Uchwała Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.545
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW545
Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.544
OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2007/2008544
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.544
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów544
Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.544
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.544
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).543
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.543
Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.542
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.542
Zarządzenie Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 września 2008 roku542
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów542
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.542
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.541
Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.541
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów540
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.540
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW539
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku538
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89