Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.617
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów617
Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.616
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008616
Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.616
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.615
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek615
Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 grudnia 2008 roku615
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów615
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów615
Uchwała Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.614
Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.614
Sołectwo Skrzypiów614
Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.614
Zarządzenie Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 września 2008 roku614
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko teren górniczy Dolina Nidy II.614
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. W. Witosa w Pińczowie.613
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów613
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku613
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla przebudowy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.612
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.612
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Włochy.612
Zarządzenie Nr 26/a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 marca 2008 roku611
Zarządzenie Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2008 roku611
ZARZĄDZENIE NR 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow610
Uchwała Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.610
Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 stycznia 2008 roku610
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku610
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW610
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko asystent ds księgowości.610
Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.609
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW609
Uchwała Nr XXVII/242/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.608
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu II naboru na wolne stanowisko asystenta ds. księgowości.608
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.608
Uchwała Nr XIX/161/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.607
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej w Pińczowie.607
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.607
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów607
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok607
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91