Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku576
Uchwała Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.575
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.575
Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku575
ZARZĄDZENIE NR 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow574
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku574
Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.574
Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 grudnia 2008 roku574
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.12.2008 roku573
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w ul. Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.573
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów573
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku572
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2009 roku572
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 czerwca 2009 roku572
Uchwała nr I / 1 /06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2006 r.571
Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.571
Uchwała Nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.571
Uchwała Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.571
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW571
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów571
Radkiewicz Jan571
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia570
Uchwała Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.569
Uchwała Nr XVIII/140/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.569
Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.569
Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.569
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 10.06.2008 roku568
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku567
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych567
ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 04.07.2008 roku566
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji nadbudowa i rozbudowa szpitala Powiatowego w Pińczowie.566
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa odcinka wodociągu w Chruścicach.566
Uchwała Nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.565
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Nowej i w ul. Kamieniarskiej).565
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.565
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.565
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy565
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.564
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.564
Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.563
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90