Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi537
Uchwała Nr XVIII/152/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.535
Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.535
Uchwała Nr XXII/190/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.535
Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 grudnia 2008 roku535
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku534
Uchwała Nr XIX/167/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.534
Uchwała Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.534
Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.534
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.534
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy534
OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2007/2008533
Uchwała Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.533
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku533
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku533
ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 04.07.2008 roku532
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów532
Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.532
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji nadbudowa i rozbudowa szpitala Powiatowego w Pińczowie.532
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.532
Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.531
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.531
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w ul. Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.531
Uchwała Nr XXXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r. - stwierdzono niewazność uchwały Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2009 r. NK-I-0911/46/2009531
Obwieszczenie Burmistrze Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa531
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów531
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.530
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).530
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW530
Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.530
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów530
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.529
Zarządzenie Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 września 2008 roku529
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.529
Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.529
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku528
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowych i bidowy wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie.528
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów528
Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.526
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW526
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89