Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.673
Gruszka Krystyna673
Pełka Alina673
Informacja Burmisrza Miasta i Gminy Pińczów672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.672
Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.672
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do672
Uchwała Nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.672
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej672
Uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.671
Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r671
Uchwała Nr XXIX/261/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.671
Uchwała Nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.670
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku670
Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.670
OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2007/2008668
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 7 Źródeł i Bat. Chłopskich w Pińczowie.668
Obwieszczenie668
Osiagniecia szkoly 2007/2008667
Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2009 r.667
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy kanalizacji Krzyżanowice, Leszcze, Gacki666
Uchwała Nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.666
Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.666
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.12.2008666
Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.665
Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.665
Uchwała Nr XXIX/254/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.665
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 665
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów665
Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.665
Robak Grażyna665
Zaświadczenia, wypisy i wyrysy665
Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.664
Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r. 664
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku664
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy kanalizacji sanitarnej Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.664
Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZOZ w Pińczowie664
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.01.2010r.663
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej663
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91