Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.658
Robak Grażyna658
Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.657
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowych i bidowy wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie.657
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.657
Zaświadczenia, wypisy i wyrysy657
Uchwała Nr XXIX/256/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.656
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.656
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego656
Protokół Nr XXXIV/2009 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2009 r.656
Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.656
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku656
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.656
Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.655
Uchwała Nr XXX/282/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.655
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku655
Uchwała Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.655
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.655
Protokół Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r.654
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.654
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008653
Uchwała Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.653
Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 kwietnia 2009 roku653
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji Skowronno, Brzeście, Włochy.653
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.653
Opoka Jolanta652
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy istniejącego pawilonu strzeleckiego w Pińczowie.651
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora651
INFORMACJA WYBORCZA651
Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 listopada 2008 r.650
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.650
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 650
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku649
Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.649
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.649
Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.648
Uchwała Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.648
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 648
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku648
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008647
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91