Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.572
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.572
oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy572
Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.571
Uchwała Nr XXVII/243/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.571
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.571
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.571
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Nowej i w ul. Kamieniarskiej).570
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów570
Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.570
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.570
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW570
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.569
Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.569
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.568
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).568
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.568
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów568
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku567
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia24.10.2008567
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów567
Uchwała Nr XIX/161/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.566
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów566
OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2007/2008565
Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2011r.565
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW563
Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.563
Obwieszczenie Burmistrze Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa563
Kaczmarczyk Józef563
Głogowiec Andrzej563
Winiarski Piotr563
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego WIERCICZÓW562
Uchwała Nr XXII/196/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.561
Uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.561
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.561
Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.02.2009 r.561
Uchwała Nr XXXII/293/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.561
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowych i bidowy wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie.561
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku560
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009560
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90