Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów563
Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.563
Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.563
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.563
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.563
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.562
Uchwała Nr XXVII/243/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.561
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).561
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów561
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW561
Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.560
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.560
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.559
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia24.10.2008559
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku558
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów558
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów558
Uchwała Nr XXVII/244/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.557
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku557
Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2011r.557
OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2007/2008556
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW556
Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.556
Koniusz Adam556
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.555
Obwieszczenie Burmistrze Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa555
Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2008 roku554
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego WIERCICZÓW554
Uchwała Nr XXII/196/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.553
Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.553
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku553
Uchwała Nr XXXII/293/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.553
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowych i bidowy wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie.553
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009553
Kaczmarczyk Józef553
Uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.552
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów552
Uchwała Nr XIX/161/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.551
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.551
Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.551
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90