Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała nr I / 1 /06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2006 r.631
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Nowej i w ul. Kamieniarskiej).631
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych631
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.630
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku630
Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.04.2009r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.630
Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2008 roku629
Uchwała Nr XXV/234/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.629
Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.02.2009 r.629
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.629
Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów629
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.628
Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.628
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.628
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 628
Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.628
Uchwała Nr XXII/196/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.627
Senderowska Iwona627
Informacja o składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczych627
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku626
ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku626
Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.626
Uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.626
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).626
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów626
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.625
Uchwała Nr XXX/278/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.625
Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku625
Ogłoszenie -II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach625
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009624
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu 624
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.623
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW623
Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku623
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora623
Cira Witold623
Informacja Burmisrza Miasta i Gminy Pińczów622
Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.622
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.04.2011r.- wiatraki622
Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.621
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94