Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.598
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów598
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych598
Uchwała Nr XXIX/253/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.597
Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.02.2009 r.597
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.597
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.596
Uchwała Nr XXV/234/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.596
Senderowska Iwona596
Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.595
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009595
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.594
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku594
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).594
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 594
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 29.09.2010r.594
Teren górniczy DOLINA NIDY II i Tereny turystyczno-wypoczynkowe Gacki-Leszcze593
Uchwała Nr XXII/196/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.593
Uchwała Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.593
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW593
Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku593
Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.593
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów593
OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2007/2008592
Uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.592
Cira Witold592
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.591
Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.591
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku591
Uchwała Nr XXX/278/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.591
Ogłoszenie -II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach591
Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r590
Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.589
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.589
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu 589
Gwiaździński Rafał589
Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 26 kwietnia 2008588
Uchwała Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.588
Obwieszczenie Burmistrze Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa588
Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.588
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92