Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Sobierajski Edward528
Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r527
Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 grudnia 2008 roku527
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów527
Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.526
Uchwała Nr XXIX/261/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.526
Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.02.2009 r.526
Informacja o składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczych526
Uchwała Nr XXIX/253/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.525
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów525
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW525
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji Skowronno, Brzeście, Włochy.525
Uchwała Nr XXV/234/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.524
Uchwała Nr XXIX/256/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.524
Zarzadzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 06.08.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.524
Uchwała Nr XXV/225/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.523
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 523
Uchwała Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.523
Uchwała Nr XXI/187/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.522
Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r522
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia24.10.2008522
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów522
Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.522
Uchwała Nr XXX/282/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.521
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.521
Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku521
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 29.09.2010r.521
Kmita Maciej521
Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.520
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku520
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy520
Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.519
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku519
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku519
Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku519
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów519
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009518
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu 518
Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 26 kwietnia 2008517
Uchwała Nr XXX/278/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.517
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89