Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku702
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku702
Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.701
Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.701
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.12.2008701
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku701
Teren górniczy BORKÓW I700
Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.699
Uchwała Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.699
Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku699
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.699
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 699
Uchwała Nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.699
Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.698
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie.698
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 698
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.697
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.697
Uchwała Nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.697
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie697
Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.696
Uchwała Nr XXX/282/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.696
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.696
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2695
Uchwała Nr XXIX/256/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.695
ZARZĄDZENIE NR 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.04.2010 roku695
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY693
Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.693
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów693
Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.693
Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 listopada 2008 r.692
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy692
Uchwała Nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.692
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.691
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008691
Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.691
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.691
Łaskawiec Marta691
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów690
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92