Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r539
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora539
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu 539
Senderowska Iwona539
Winiarski Piotr539
Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.538
Uchwała Nr XXX/278/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.538
Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.538
Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku538
Uchwała Nr XXXII/297/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.538
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji Skowronno, Brzeście, Włochy.538
Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.538
Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.538
Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.537
Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.537
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2011 roku537
Uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.536
Protokół Nr XXXIV/2009 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2009 r.536
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.536
Uchwała Nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.535
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku535
Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.535
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do535
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 7 Źródeł i Bat. Chłopskich w Pińczowie.535
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.534
Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.534
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.12.2008534
Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.534
Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 lutego 2009 roku534
Ogłoszenie -II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach534
Zarzadzenie nr 11/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2008 roku533
Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.533
Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.533
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów532
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.532
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY531
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008531
Protokół Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r.529
Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06. 2009r529
Obwieszczenie529
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90