Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.652
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów652
Uchwała Nr XLII/406/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.652
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.652
Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.652
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 652
Uchwała Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.651
Zarzadzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 06.08.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.651
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 651
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”650
Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.650
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.650
Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.650
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.649
Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.649
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.649
Zarządzenie Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego649
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.649
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.09.2008 roku648
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.648
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 648
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.648
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku648
Łaskawiec Marta648
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.647
Uchwała Nr XXX/280/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.647
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Szpitala w Pińczowie647
Uchwała Nr XXXIII/303/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.647
Uchwała Nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.646
Zarzadzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.054.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 646
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku646
Sprawozdanie za III kw 2007645
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.645
Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku645
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.645
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy645
Wykurz Aneta644
Sprawozdania za IV kwartał 2007643
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 643
Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 listopada 2009 roku643
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91