Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009516
Ryznar Stanisław515
Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 26 kwietnia 2008514
Uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.514
Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.514
Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.514
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.514
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora514
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 7 Źródeł i Bat. Chłopskich w Pińczowie.513
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów512
Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.512
Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.512
Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 lutego 2009 roku512
Uchwała Nr XXXII/293/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.512
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do512
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY511
Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.511
Uchwała Nr XXVII/238/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.511
Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.511
Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.511
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku511
Ogłoszenie -II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach511
Soboń Maciej511
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.510
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów510
Obwieszczenie510
Koniusz Adam510
Uchwała Nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.509
Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06. 2009r509
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy istniejącego pawilonu strzeleckiego w Pińczowie.508
Protokół Nr XXXIV/2009 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2009 r.508
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie.508
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.508
Uchwała Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.506
Uchwała Nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.505
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.09.2008 roku505
Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.505
Uchwała Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.505
Uchwała Nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.505
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.504
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89