Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIII/410/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.643
Uchwała Nr XLVIII/446/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.643
Gębka Halina643
Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.642
Sarna Mariusz642
Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.641
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.641
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.641
Nowacka Katarzyna641
Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 listopada 2009 r.640
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008639
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 28/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 639
Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku639
Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 638
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 638
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2009 roku638
Zmiana nazwiska lub imienia638
Mider Zdzisław638
Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.637
Uchwała NR XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.637
Sprawozdania II kwartał 2007636
Uchwała Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.636
Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego636
Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2009 roku635
Uchwała Nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.635
Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.635
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy635
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 635
Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2010 roku635
Pajchel Kazimierz635
Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku634
Uchwała Nr XXX/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.634
Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.633
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku633
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009633
2009632
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY632
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy632
Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.632
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dn 08.03.2010 dotyczące budowy gazociągu średniega ciśnienia w Pasturce632
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91