Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.579
Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.579
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów579
Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.579
Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.578
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 578
Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku578
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów578
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 7 Źródeł i Bat. Chłopskich w Pińczowie.578
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku578
Zarzadzenie nr 11/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2008 roku577
Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.577
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów577
Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2011 r.576
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008575
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji Skowronno, Brzeście, Włochy.575
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do574
Protokół Nr XXXIV/2009 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2009 r.574
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie.574
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 14.12.2009r.574
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku573
Osiagniecia szkoly 2007/2008573
Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.573
Zarzadzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 06.08.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.573
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.573
Protokół Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r.572
Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2009 r.572
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.571
Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r. 571
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku571
Spaczyński Sławomir571
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy kanalizacji Krzyżanowice, Leszcze, Gacki570
Ziemba Marcin570
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów569
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008569
Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.569
Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.569
Obwieszczenie569
Uchwała Nr XXXV/315/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.568
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.568
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92