Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2011 r.483
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.482
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008481
Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.481
Uchwała Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.481
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku481
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.481
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 14.12.2009r.481
Kmita Maciej481
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007480
Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.04.2009r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.480
Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.479
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku479
Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2009 r.479
Uchwała Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.478
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku478
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku478
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.478
Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.478
Senderowska Iwona478
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.01.2010r.477
Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.477
Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.477
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.477
Soboń Maciej477
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.12.2008476
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora476
Koniusz Adam476
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008475
Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.475
Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.475
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.475
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.475
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”474
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.474
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku474
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 473
Uchwała Nr XXXII/288/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.472
Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku472
Uchwała Nr XXXV/315/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.472
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89