Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Spaczyński Sławomir583
Uchwała Nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.582
Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.582
Uchwała Nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.582
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.582
Obwieszczenie582
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.581
Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.581
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW581
Kmita Anna581
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów580
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy kanalizacji sanitarnej Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.580
Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.579
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy istniejącego pawilonu strzeleckiego w Pińczowie.578
Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.578
Uchwała Nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.578
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY577
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.577
Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 listopada 2008 r.577
Uchwała Nr XXX/280/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.577
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej577
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 577
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej577
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2576
Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.576
Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 kwietnia 2009 roku575
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.575
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.575
Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZOZ w Pińczowie575
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego574
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 574
Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku574
Opoka Jolanta574
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.09.2008 roku573
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 20.11.2008572
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku572
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.572
Pełka Alina572
Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku571
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.571
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93