Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej472
Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 listopada 2009 roku472
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Szpitala w Pińczowie471
Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.471
Sprawozdania za IV kwartał 2007470
Sprawozdania II kwartał 2007470
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku469
Uchwała Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.469
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku469
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2468
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.468
Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku468
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.468
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 468
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.468
Wniosek o nr porządkowym nieruchomości468
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza468
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.467
Uchwała Nr XXX/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.467
Uchwała Nr XXX/277/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.467
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.467
Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.467
Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.467
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW467
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 467
Sprawozdanie za III kw 2007466
Ryznar Stanisław466
Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku465
Uchwała Nr XXXIII/308/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.465
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2011 roku465
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.464
Uchwała Nr XXIX/254/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.464
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009464
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.464
Uchwała Nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.464
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY463
Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.463
Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku463
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy kanalizacji sanitarnej Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.463
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 463
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89