Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Pełka Alina603
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.01.2010r.602
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008602
Uchwała Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.602
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku602
Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.602
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy kanalizacji sanitarnej Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.602
Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 listopada 2008 r.601
Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.601
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.601
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy istniejącego pawilonu strzeleckiego w Pińczowie.601
Obwieszczenie601
Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.600
Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.600
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów599
Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.599
Zarzadzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 06.08.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.599
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 599
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.599
Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZOZ w Pińczowie598
Uchwała Nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.597
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego597
Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.597
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej597
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2596
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej596
Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.596
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.595
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 595
Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 kwietnia 2009 roku594
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.594
Robak Grażyna594
Opoka Jolanta594
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 20.11.2008593
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.593
Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.592
Uchwała Nr XXX/280/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.592
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku592
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora592
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY591
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94