Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008614
Uchwała Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.614
Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.613
Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.613
Obwieszczenie613
Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.611
Robak Grażyna611
Uchwała Nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.610
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego610
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 610
Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.610
Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZOZ w Pińczowie610
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej610
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 20.11.2008609
Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.609
Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.609
Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.609
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów608
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej608
Zarzadzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 06.08.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.608
Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 kwietnia 2009 roku607
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku606
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.606
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku606
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.606
Opoka Jolanta606
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2605
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.605
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 605
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”604
Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku604
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.604
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 604
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY603
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.09.2008 roku603
Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.603
Uchwała Nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.603
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora603
Uchwała Nr XXX/280/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.602
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.602
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94