Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.556
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.556
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora556
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku555
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.555
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 555
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 555
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.554
Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.554
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 554
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.554
Kmita Anna554
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.553
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.553
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.553
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku553
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku552
Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.552
Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego552
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku552
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.552
Uchwała Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.552
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.552
Sprawozdanie za III kw 2007551
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.551
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008551
Uchwała Nr XXXII/288/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.551
Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku551
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.551
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.551
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku551
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku551
Sprawozdania za IV kwartał 2007550
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.550
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.550
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie550
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą550
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku549
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 549
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.549
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92