Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.589
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku589
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.588
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku588
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą588
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”587
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.587
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 587
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych587
Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.586
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.586
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 586
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie586
Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.585
Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego585
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 585
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku585
Guzikowska Agnieszka585
Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku584
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.584
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.584
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.584
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.584
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.584
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.584
Imienne wykazy głosowań radnych584
Sprawozdania za IV kwartał 2007583
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku583
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.583
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku583
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Szpitala w Pińczowie583
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy583
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.583
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy583
Łaskawiec Marta583
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.582
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku582
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku582
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 582
2017582
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94