Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Organ prowadzący462
Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.462
2016462
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.461
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Giny Pińczów ul. Przemysłowa etapII461
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów460
Uchwała Nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.460
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku460
Uchwała Nr XLII/402/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.460
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie460
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy460
Uchwała Nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.459
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego459
Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.459
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku458
Uchwała Nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.458
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.458
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów458
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lutego 2010 roku458
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku458
INFORMACJA WYBORCZA458
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 20.11.2008457
Uchwała Nr XXX/273/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.457
Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 listopada 2009 r.457
INFORMACJA z 14 lipca 2010r.457
Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2009 roku456
Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r.456
Uchwała NR XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.456
Uchwała Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.455
Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego455
Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.455
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku455
Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.455
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy454
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.09.2009 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 454
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy454
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.454
Uchwała Nr XLVIII/446/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.454
Uchwała Nr XXX/275/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.453
Uchwała Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.453
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89