Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.589
Uchwała Nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.589
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora588
Robak Grażyna588
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.587
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.586
Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.586
Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku586
Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 listopada 2009 roku586
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.586
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.585
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku585
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.585
Uchwała Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.585
Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku584
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”584
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.584
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku584
INFORMACJA WYBORCZA584
E-sesja584
Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.583
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 583
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 583
Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.582
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych582
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą582
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku582
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.581
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie581
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 581
Sprawozdania za IV kwartał 2007580
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku580
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.580
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.580
Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego580
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.580
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.580
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.580
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa580
Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku579
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94