Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku674
Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 marca 2009 roku674
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 674
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.674
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 22 lutego 2012 r.674
Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej673
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009673
Uchwała Nr XLII/402/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.673
Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji673
Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.673
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010r.672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku671
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2009 r.671
2006671
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lutego 2010 roku671
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży671
2018671
Uchwała Nr XXXII/289/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.670
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.670
Uchwała Nr XXXVI/318/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.670
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 108/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 670
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy 670
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.670
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.670
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.670
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.670
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku669
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej669
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lipca 2010r.669
Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2011 roku669
Klasiński Kazimierz669
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 668
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.668
Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.667
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 667
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 667
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy obiektu Placówki Terenowej KRUS667
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży667
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92