Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.508
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.507
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.507
Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku507
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.507
Uchwała Nr XXX/277/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.506
Uchwała Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.506
Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.506
Uchwała Nr XXXVI/328/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.506
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku506
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy kanalizacji sanitarnej Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.506
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.506
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 506
Uchwała Nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.506
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej506
Uchwała Nr XXX/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.505
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów505
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 505
Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.505
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.504
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009504
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie504
Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.503
Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.503
INFORMACJA WYBORCZA503
Uchwała Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.502
Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.502
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.501
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku501
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2500
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.500
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg podatkowych w 2011 roku500
Nowacka Katarzyna499
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku498
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku498
Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 listopada 2009 r.497
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku497
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych497
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.497
Uchwała NR XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.496
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90