Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.599
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.599
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora598
Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku597
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.597
Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.596
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.596
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.596
Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 listopada 2009 roku596
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku596
INFORMACJA WYBORCZA596
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.595
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 4 marca 2009 r.595
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.595
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych595
Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.594
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Szpitala w Pińczowie594
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.594
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 594
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą594
Guzikowska Agnieszka594
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku593
Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.592
Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.592
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.592
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku591
Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku591
Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego591
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.591
Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie591
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 591
Uchwała Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.590
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy590
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.590
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.590
Łaskawiec Marta590
Sprawozdania za IV kwartał 2007589
Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.589
Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.589
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008589
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94