Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.534
Robak Grażyna534
Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.533
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku533
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów533
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.533
Łaskawiec Marta533
Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.532
Uchwała Nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.532
Uchwała Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.531
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009531
Nowacka Katarzyna530
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku529
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy529
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy529
Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.529
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg podatkowych w 2011 roku529
Uchwała Nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.528
Uchwała Nr XXXIII/303/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.528
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.09.2009 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 528
Uchwała NR XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.528
Uchwała Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.527
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 527
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy 527
Zarzadzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.054.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 526
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku526
Uchwała Nr XXX/273/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.525
Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 listopada 2009 r.525
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży525
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 524
ZARZĄDZENIE NR 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.04.2010 roku524
Uchwała Nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.523
Madej Mirosław523
Uchwała Nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.522
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku522
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku522
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 29.12.2010 rok w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego522
Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2009 roku520
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 28/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 520
Uchwała Nr XXXVII/337/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.520
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91