Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku608
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy 607
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku607
Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.607
Teren górniczy BORKÓW I606
Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.606
Uchwała Nr XXX/276/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.606
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 606
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 606
Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.605
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 605
Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.605
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.605
2018605
Z A R Z A D Z E N I E NR 84/09 z dnia 07.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów604
Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009604
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.604
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.604
Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 wrzesnia 2009 r.604
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Przebudowa skrzyżowania w Podłężu604
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.604
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.604
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009603
Z A R Z A D Z E N I E NR 93/09 z dnia 16.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu603
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku603
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.603
Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku603
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.603
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach603
2018603
Organ prowadzący601
Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.601
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.601
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku600
Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.600
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.600
Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.600
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.600
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej600
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 22 lutego 2012 r.600
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91