Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku574
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.574
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.574
Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.573
Uchwała Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.573
Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.573
Guzikowska Agnieszka573
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008572
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku572
Uchwała Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.572
Uchwała Nr XXXVI/328/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.572
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku572
Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.572
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku572
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy572
Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.572
Łaskawiec Marta572
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy571
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009571
Sprawozdanie za III kw 2007570
Uchwała Nr XXX/277/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.570
ZARZĄDZENIE NR 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.04.2010 roku570
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.570
Uchwała Nr XXX/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.569
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 569
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku569
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów569
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku569
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą569
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg podatkowych w 2011 roku568
Uchwała Nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.567
Uchwała Nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.567
Uchwała Nr XXXIII/303/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.566
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2009 roku566
Nowacka Katarzyna566
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 565
Uchwała Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.564
Zarzadzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.054.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 564
Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.564
Uchwała Nr XXX/273/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.563
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93