Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 453
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 453
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy453
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010r.453
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku452
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 452
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 452
Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.452
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży452
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.452
Sarna Mariusz452
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 451
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.451
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg podatkowych w 2011 roku451
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej451
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.450
2006450
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa450
Uchwała Nr XXIX/265/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.449
Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.449
Uchwała Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.449
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 108/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 449
Uchwała Nr XLII/406/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.449
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dn 08.03.2010 dotyczące budowy gazociągu średniega ciśnienia w Pasturce449
Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych449
Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.448
Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.448
Uchwała Nr XXX/276/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.448
Uchwała Nr XLIII/410/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.448
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008447
Radkiewicz Jan447
GODZINY OTWARCIA447
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 28/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 446
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.446
Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2009 roku446
ZARZĄDZENIE NR 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.04.2010 roku446
Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.445
Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku445
Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.445
Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 wrzesień 2009 roku445
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89