Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku655
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.655
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 655
Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2009 roku654
Uchwała Nr XL/366/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.654
Uchwała Nr XXXVII/337/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.653
Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r.653
Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009653
Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.07.2009r.653
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 653
Uchwała Nr XXIX/265/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.652
Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku652
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku652
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.652
Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.652
Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.651
Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.651
Uchwała Nr XXIX/266/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.651
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.651
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.651
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych651
Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.650
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.09.2009 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 650
Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.650
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku650
Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku650
Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.650
Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego650
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.650
Organ prowadzący649
Uchwała Nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.649
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.649
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.649
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 649
Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.649
Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.649
ZARZĄDZENIE NR 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego649
Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku649
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.649
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 649
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92