Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Sarna Mariusz613
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 28/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 612
Zarządzenie Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego612
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku611
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 611
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku611
Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 listopada 2009 r.611
Uchwała Nr XLVIII/446/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.611
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 29.12.2010 rok w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego611
Szkoła Podstawowa Nr 2611
Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 609
Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku609
Uchwała Nr XXXVII/337/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.609
Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku609
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.609
Wykurz Aneta609
Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.608
Uchwała Nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.608
Sprawozdania II kwartał 2007607
Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.607
Uchwała Nr XXIX/266/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.607
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia bydynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 607
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.09.2009 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 607
Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2009 roku606
Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.07.2009r.606
Uchwała Nr XLIII/410/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.606
Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2010 roku606
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.606
Uchwała Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.605
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku605
Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku605
Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 listopada 2010 roku605
Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2009 roku604
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2009 r.604
Uchwała Nr XL/366/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.604
Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego604
Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku603
Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.603
Uchwała Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.603
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 603
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93