Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Z A R Z A D Z E N I E NR 93/09 z dnia 16.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu608
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.608
Uchwała Nr XLIII/416/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.608
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej608
Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.608
KADENCJA 2018-2023608
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku607
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku607
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku607
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.607
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku 607
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.607
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 607
Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.606
Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 października 2009 r.606
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.606
Uchwała Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.606
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży606
ZARZĄDZENIE NR 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego605
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku605
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych605
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 604
Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.604
Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.604
Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.604
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku604
Uchwała Nr XXXVII/345/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.603
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.603
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 603
Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku602
Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku602
Uchwała Nr XLIV/417/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 kwietnia 2010 r.602
Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.602
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.602
Szumara Edward601
Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.600
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.600
Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.600
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 600
Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku600
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91