Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Wolne stanowiska649
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 648
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.648
Uchwała Nr XL/369/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.648
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi648
Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.648
Uchwała Nr XXX/273/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.647
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku647
Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.647
Uchwała Nr XLIII/416/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.647
Uchwała Nr XLIV/417/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 kwietnia 2010 r.647
Szych Ryszard647
Kmita Anna647
Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.646
Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.646
Uchwała Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.646
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów646
Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.645
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 645
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku644
Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 wrzesień 2009 roku644
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009644
Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 października 2009 r.644
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.644
Szumara Edward644
Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.643
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.643
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr98/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 643
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.643
Uchwała Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.643
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku643
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku643
Uchwała Nr XXX/275/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.642
Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.642
Uchwała Nr XXXVII/345/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.642
Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.642
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.642
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.642
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 125/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 642
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku 642
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92