Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.497
Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.496
Uchwała Nr XXXIII/308/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.496
Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.496
Uchwała Nr XLII/402/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.496
Uchwała Nr XLII/406/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.496
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lutego 2010 roku496
Uchwała Nr XXX/275/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.495
Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r.495
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 108/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 494
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2009 roku494
Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku494
Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.494
Organ prowadzący493
Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku493
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia bydynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 493
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010r.493
Sarna Mariusz493
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku492
Uchwała Nr XXIX/265/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.492
Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2009 roku492
Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku492
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 491
Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku491
Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.491
Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 wrzesień 2009 roku491
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku491
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku491
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.490
Uchwała Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.490
Uchwała Nr XLII/404/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.490
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa490
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 29.12.2010 rok w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego490
2009489
Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.489
Uchwała Nr XXXVII/337/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.489
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr98/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 489
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku489
Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.488
Uchwała Nr XXX/276/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.488
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90