Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Gimnazjum Dla Dorosłaych w Pińczowie - archiwum1781
Rejestracja zgonu1779
Kostecki Marek1775
Szymczyk Bożena1765
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego1762
Włodzimierz Badurak - Burmistrz1760
WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI1759
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.1756
Zatrudnienie1754
Przedszkole Nr 3 w Pińczowie1754
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH1743
Wybory samorządowe 20141732
Władze1729
Forma prawna1728
Projekty Uchwał Wydziałowe1715
Omasta Marek1714
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki1712
Rusak Leszek Ryszard1704
Mienie komunalne zarządzane przez Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska1697
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM1692
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką1690
Zatrudnienie1689
Obowiązki1685
Szych Ryszard1679
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 20121672
Zakres Zadań Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej1672
Wydania zaświadczeń1664
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALUSOCJALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012 1663
Kapałka Jacek1659
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1658
Fijałkowski Jacek1657
Komisja Przemysłu i Handlu1649
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI1647
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI1638
Struktura organizacyjna1637
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1637
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1636
PODATEK LEŚNY1631
Zadania1629
GEODEZJA1626
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94