Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1813
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH1812
Komisja Przemysłu i Handlu1798
Struktura organizacyjna1797
Forma prawna1796
Projekty Uchwał Wydziałowe1790
Wydawanie Dowódów Osobistych1788
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1783
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki1779
Zatrudnienie1765
Mienie komunalne zarządzane przez Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska1765
Obowiązki1762
Zakres Zadań Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej1761
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką1754
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM1752
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ MIESZKANIA Z GMINNEGO ZASOBU KOMUNALNEGO 1739
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 20121737
Wydania zaświadczeń1734
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALUSOCJALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012 1726
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów1726
Kapałka Jacek1724
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1708
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1705
GEODEZJA1705
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI1703
Zadania1702
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI1702
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1701
PODATEK LEŚNY1692
Przedmiot działalności1689
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób1671
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1656
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1645
Uprawnienia1644
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1639
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1630
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1624
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1620
Forma organizacyjna1620
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1614
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91