Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Kostecki Marek1709
STATUT1709
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego1707
WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI1706
Projekty uchwał wydziałowe1703
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH1683
20091682
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.1677
Zatrudnienie1676
Władze1667
Forma prawna1657
Omasta Marek1654
Szymczyk Bożena1652
Projekty Uchwał Wydziałowe1648
Komisja Rolna1643
Jan Bębenek - Zastępca Burmistrza1643
Rusak Leszek Ryszard1643
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM1641
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki1641
Obowiązki1636
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2012 roku w sprawie podjęcia uchwały1633
Przedszkole Nr 3 w Pińczowie1632
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką1622
Mienie komunalne zarządzane przez Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska1619
Szych Ryszard1615
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej1599
Wydania zaświadczeń1598
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALUSOCJALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012 1597
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI1596
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI1591
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 20121590
Fijałkowski Jacek1589
Wybory samorządowe 20141589
Zakres Zadań Wydziału Nadzoru Właścicielskiego1578
Zadania1572
Kapałka Jacek1572
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej1566
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób1566
Zatrudnienie1565
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1561
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91