Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Gimnazjum Dla Dorosłaych w Pińczowie - archiwum1801
Szymczyk Bożena1800
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego1782
Przedszkole Nr 3 w Pińczowie1782
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.1780
WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI1779
Wybory samorządowe 20141778
Zatrudnienie1778
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH1768
Władze1767
Forma prawna1751
Projekty Uchwał Wydziałowe1739
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki1729
Rusak Leszek Ryszard1725
Zatrudnienie1721
Mienie komunalne zarządzane przez Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska1720
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM1712
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką1711
Obowiązki1710
Zakres Zadań Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej1709
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1703
Szych Ryszard1702
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 20121693
Komisja Przemysłu i Handlu1692
Wydania zaświadczeń1690
Struktura organizacyjna1684
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALUSOCJALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012 1683
Kapałka Jacek1681
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1680
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI1667
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1661
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI1658
Zadania1657
PODATEK LEŚNY1655
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1651
GEODEZJA1651
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1646
Przedmiot działalności1642
Wydawanie Dowódów Osobistych1640
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ MIESZKANIA Z GMINNEGO ZASOBU KOMUNALNEGO 1636
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93