Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku584
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku584
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.584
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.05.2012 roku 584
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 78/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 583
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży583
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.583
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok583
Uchwała Nr XXXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.582
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 582
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia582
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.582
Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.582
Uchwała Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.582
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej582
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwiec 2009 roku581
Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku581
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 581
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 581
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.12.2011 roku581
Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego581
Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009580
Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.580
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.580
Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.580
Kmita Anna580
Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.579
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.579
Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.579
Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2010 r.579
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku579
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach579
Uchwała NR XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.579
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.579
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 579
Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.578
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu na Osiedlu Gacki 578
Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego578
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.578
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 577
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91