Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXX/276/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.495
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 495
Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.495
Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2009 roku495
Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 wrzesień 2009 roku495
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku495
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku495
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą495
Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.494
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2009 r.494
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.494
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr98/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 494
2006494
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa494
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów494
Wykurz Aneta494
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy493
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 493
Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.493
Pajchel Kazimierz493
Uchwała Nr XLIII/410/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.492
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.492
Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego492
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.492
Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.491
Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 491
Uchwała Nr XL/366/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.491
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.491
Uchwała Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.490
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 490
Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej490
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.490
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i GMiny Pińczów z dnia 2 kwietnia 2009 r.489
Uchwała Nr XL/369/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.489
Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.489
Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku488
Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.488
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 488
Uchwała Nr XXXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.488
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia488
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90