Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.437
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia bydynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej 437
Uchwała Nr XXXVI/318/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.437
Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku437
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.437
Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji437
Uchwała Nr XXXIII/303/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.436
Uchwała Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.436
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży436
Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku435
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2009 r.435
Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 października 2009 r.435
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.435
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i GMiny Pińczów z dnia 2 kwietnia 2009 r.434
Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku434
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Budowa gazociągu Kopernia434
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.434
Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2011 roku434
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej434
Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.433
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 433
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 433
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 433
Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2010 roku433
Uchwała Nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.432
Szych Ryszard432
Uchwała Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.431
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.431
Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.431
Nowacka Katarzyna431
Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.04.2009r w sprawie zbycia lokalu430
Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej430
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.430
Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.429
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy 429
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.429
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.429
Uchwała Nr XXXVI/323/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.428
Uchwała Nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.428
Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku428
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89