Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i GMiny Pińczów z dnia 2 kwietnia 2009 r.552
Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r.552
Z A R Z A D Z E N I E NR 93/09 z dnia 16.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu552
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.552
Organ prowadzący551
Uchwała Nr XXXII/289/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.550
Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009550
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.550
Uchwała Nr XLII/404/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.550
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej550
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów 550
Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.04.2009r w sprawie zbycia lokalu549
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.549
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 sierpnia 2011r.549
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009548
Klasiński Kazimierz548
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 547
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.547
Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku547
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku547
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.547
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku547
Uchwała Nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.547
Z A R Z A D Z E N I E NR 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21. 06. 2010 r.547
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Budowa gazociągu Kopernia547
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.547
Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.546
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 546
Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku546
Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.546
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa546
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lipca 2010r.546
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.546
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych546
Uchwała NR XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.546
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.545
Uchwała Nr XXXVI/323/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.545
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.545
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku545
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 545
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94