Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Budowa gazociągu Kopernia472
Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2009 roku471
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.471
Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.471
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.471
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 sierpnia 2011r.471
Woźniak Zdzisław471
Uchwała Nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.470
Pajchel Kazimierz470
Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.469
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i GMiny Pińczów z dnia 2 kwietnia 2009 r.469
Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku469
Z A R Z A D Z E N I E NR 93/09 z dnia 16.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu469
Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 stycznia 2010 r.469
Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.469
Uchwała NR XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.469
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.468
Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku468
Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.468
Uchwała Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.468
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży468
Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji468
Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.04.2009r w sprawie zbycia lokalu467
Uchwała Nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.467
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 467
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.466
Z A R Z A D Z E N I E NR 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21. 06. 2010 r.466
Szych Ryszard466
Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku466
Gwiaździński Rafał466
Biała Bogumiła466
Teren górniczy DOLINA NIDY II i Tereny turystyczno-wypoczynkowe Gacki-Leszcze465
Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009465
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.465
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej465
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach465
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok465
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 464
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 464
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.464
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90