Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.516
Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.516
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy516
Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2010 roku516
Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2009 roku515
Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej515
Uchwała Nr XLII/404/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.515
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku515
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa515
Gruszka Krystyna515
Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 514
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 514
Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.04.2009r w sprawie zbycia lokalu513
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku513
Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku512
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i GMiny Pińczów z dnia 2 kwietnia 2009 r.512
Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku512
Z A R Z A D Z E N I E NR 93/09 z dnia 16.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu512
Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku512
Uchwała Nr XXXII/289/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.511
Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.511
Uchwała Nr XXXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.511
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.511
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.511
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 510
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia510
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.510
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.510
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań.510
Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 wrzesnia 2009 r.509
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.509
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.509
Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2011 roku509
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 sierpnia 2011r.509
Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku509
Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.508
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 508
Z A R Z A D Z E N I E NR 84/09 z dnia 07.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów508
Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.508
Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.508
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91