Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLVII/433/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.617
Uchwała Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.617
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zmianie organizacji ruchu617
DROGI617
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.617
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku616
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku616
Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku616
Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009615
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia615
Uchwała Nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.615
Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.615
Sprawozdania za I kwartał 2011615
Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.615
Obwody głosowania615
Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2009 roku614
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego614
Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.614
ZARZĄDZENIE nr 38/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach614
Bugaj Ewa614
Uchwała Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.613
Uchwała Nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.613
Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.613
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 613
Uchwała NR XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.613
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 612
Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.612
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 104/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.10.2009 roku w sprawie rozwiazania użytkowania nieruchomosci stanowiącej własność Gminy 612
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.612
Zarzadzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.612
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2009 roku611
ZARZĄDZENIE NR 25/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.611
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.611
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2010r.611
Uchwała Nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.611
Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego611
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.611
Kobierski Łukasz611
Uchwała Nr XXXVII/343/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.610
Uchwała Nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.610
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91