Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży475
Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji475
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.475
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą475
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok475
Uchwała Nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.474
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej474
Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku474
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.473
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 473
Z A R Z A D Z E N I E NR 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21. 06. 2010 r.473
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 473
Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.472
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.472
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.472
Szych Ryszard472
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach472
Uchwała Nr XXXVI/323/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.471
Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.471
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009471
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.471
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku471
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.471
Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie471
Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.470
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.470
Kmita Anna470
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.469
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 469
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych469
Gruszka Krystyna469
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.468
Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 grudnia 2009 roku468
Uchwała Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.468
Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.468
Opoka Jolanta468
Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.467
Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku467
Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.467
Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.467
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90