Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku498
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.497
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 78/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 497
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.497
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów497
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej497
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok497
Szumara Edward497
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009496
Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku496
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku 496
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Przebudowa skrzyżowania w Podłężu496
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych496
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.495
Uchwała Nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.495
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 125/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 495
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.495
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży495
Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 stycznia 2010 r.495
Z A R Z A D Z E N I E NR 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21. 06. 2010 r.495
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.495
Uchwała Nr XXXVI/323/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.494
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.494
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.494
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.494
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.494
Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.493
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.493
Uchwała Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.493
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku493
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach493
Sołectwo Włochy492
Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.492
Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.492
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 492
Szych Ryszard492
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwiec 2009 roku491
Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.491
Guzikowska Agnieszka491
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku490
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91