Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą426
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.05.2012 roku 426
Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.425
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia425
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku425
Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.425
Uchwała Nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.424
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku424
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 424
Pajchel Kazimierz424
Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.423
Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2009 roku423
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009423
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.423
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 423
Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku423
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu na Osiedlu Gacki 423
Uchwała Nr XXXVII/340/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.422
Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.422
Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.422
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 104/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.10.2009 roku w sprawie rozwiazania użytkowania nieruchomosci stanowiącej własność Gminy 422
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.422
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu421
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych421
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku420
Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009420
Uchwała Nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.420
Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.420
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach420
Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 roku419
Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 grudnia 2009 roku419
Zmiana nazwiska lub imienia419
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży418
Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku418
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku418
Uchwała NR XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.418
Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.417
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego417
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2009 roku417
Uchwała Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.417
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89