Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.555
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 555
Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku555
Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.555
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku555
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.555
Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2011 roku555
Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.554
Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2009 554
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.554
Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 stycznia 2010 r.554
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku 554
Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.554
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.554
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.554
Szkoła Podstawowa Nr 2554
Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.553
Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku553
Szumara Edward553
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 552
Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 wrzesnia 2009 r.552
Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 grudnia 2009 roku552
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Przebudowa skrzyżowania w Podłężu552
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.552
Uchwała Nr XXXVII/345/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.551
Uchwała Nr XXXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.551
Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku551
Uchwała Nr XL/371/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.551
Uchwała Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.551
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia551
Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.550
Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 października 2009 r.550
Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.550
Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.550
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwiec 2009 roku549
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.549
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 125/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 549
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży549
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 549
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów549
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94