Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.525
Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.525
Z A R Z A D Z E N I E NR 84/09 z dnia 07.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów525
Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009525
Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 wrzesnia 2009 r.525
Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.525
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lipca 2010r.525
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Budowa gazociągu Kopernia525
Szumara Edward525
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.524
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.524
Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.524
Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 października 2009 r.524
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.524
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.524
Uchwała Nr XXXVI/323/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.523
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 78/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 523
Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku523
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży523
Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 stycznia 2010 r.523
Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku523
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Przebudowa skrzyżowania w Podłężu523
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.523
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej523
Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2009 522
Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 marca 2009 roku522
Uchwała Nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.522
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku522
Z A R Z A D Z E N I E NR 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21. 06. 2010 r.522
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.522
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych522
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach522
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa522
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok522
Klasiński Kazimierz522
Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.521
Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.521
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku 521
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.521
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.520
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93