Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVII/343/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.455
Uchwała Nr XL/378/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.455
Uchwała NR XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.455
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2009 roku454
Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.454
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach454
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 22 lutego 2012 r.454
Robak Grażyna454
Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.453
Uchwała Nr XXXVII/333/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.453
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 453
Uchwała Nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.453
Uchwała Nr XL/371/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.453
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.453
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.453
Wykurz Aneta453
Madej Mirosław453
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego452
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 104/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.10.2009 roku w sprawie rozwiazania użytkowania nieruchomosci stanowiącej własność Gminy 452
Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.452
Kmita Anna452
Uchwała Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.451
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.451
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku450
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.450
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.450
Zmiana nazwiska lub imienia450
Uchwała Nr XXXVII/340/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.449
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu449
Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku449
Piotrowska Anna449
Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.448
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.448
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 448
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży447
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.447
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.447
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi447
Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 roku446
Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.446
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90