Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.416
Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.416
Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku 416
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.416
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok416
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwiec 2009 roku415
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku414
Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.414
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.414
Sołectwo Pasturka413
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku413
Sprawozdania za I kwartał 2011413
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 22 lutego 2012 r.413
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach412
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą412
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 412
Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.411
Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku411
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku411
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi411
Kmita Anna411
Badurak Wiktor411
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku410
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.410
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zmianie organizacji ruchu410
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku409
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.409
Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.409
Uchwała Nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.409
Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.408
Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku408
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.408
Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 marca 2009 roku408
Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.408
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej408
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku408
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.407
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 407
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.407
Głogowiec Andrzej407
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89