Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.531
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.531
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok531
Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 marca 2009 roku530
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży530
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu 530
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów530
Uchwała Nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.529
Uchwała Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.529
Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.529
Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009528
Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.528
Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku528
Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.528
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach528
Szych Ryszard528
Szkoła Podstawowa Nr 2528
Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.527
Uchwała Nr XXXVII/340/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.527
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu527
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 527
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 527
Uchwała NR XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.527
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.526
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.05.2012 roku 526
Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku525
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 525
Uchwała Nr XLIII/416/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.525
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 22 lutego 2012 r.525
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.525
Uchwała Nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.524
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku523
Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.523
Uchwała Nr XXXVII/333/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.523
Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku523
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku523
Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.523
Informacje523
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku522
Uchwała Nr XLIV/417/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 kwietnia 2010 r.522
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93