Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVII/340/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.455
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.455
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa455
Piotrowska Anna455
Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.454
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku454
Uchwała Nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.454
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży454
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.454
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.454
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 454
Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.453
Uchwała Nr XXXVII/344/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.453
Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku453
Uchwała Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.453
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku453
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.453
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku452
Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.452
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej452
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu na Osiedlu Gacki 452
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.452
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi452
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.452
Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 roku451
Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku 451
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku451
Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.451
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.451
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku451
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.450
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 450
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.450
Gębka Halina450
Uchwała Nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.449
Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku449
Sprawozdania za I kwartał 2011448
Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.447
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 447
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 447
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90