Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.400
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.400
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.400
Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.400
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.400
Badurak Wiktor400
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców399
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.399
Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009398
Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.398
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 398
Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku398
2010398
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa398
Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.397
Uchwała Nr XL/378/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.397
Uchwała Nr XLIII/414/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.397
Uchwała Nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.397
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lipca 2009 roku396
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.396
Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.396
Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010396
Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.396
Uchwała Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.396
Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy. 396
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2009 roku395
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego395
Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.395
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 395
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.395
Sołectwo Pasturka394
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 74/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.07.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego394
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku394
Uchwała Nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.394
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy394
Zarządzenie Nr 42/10 Birmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2010 roku 394
Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.394
Uchwała Nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.394
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW394
Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.394
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89