Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Rejestracja urodzenia dziecka729
Uchwała Nr XXXVII/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.729
Uchwała Nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.729
Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy. 729
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 729
Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 kwietnia 2010 roku728
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.08.2010r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 728
Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku727
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi727
Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku727
Protokół Nr XLIX/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbyetj w dniu 29 września 2010 r.727
Protokół Nr XIX/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.727
Wypisy i wyrysy z planu miejscowego lub studium727
Uchwała NR XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.726
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku725
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia725
Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.725
Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 725
Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009724
Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku 724
Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.724
Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych723
ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego723
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku723
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.723
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.723
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku 722
Wójcik Jolanta722
Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów722
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.721
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego721
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.721
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.720
Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.720
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.720
Sarna Marek720
Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r.719
Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.04.2011r.719
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku718
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 718
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94