Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.515
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku514
Uchwała Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.514
Uchwała Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.514
Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.513
Uchwała Nr XXXVII/344/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.513
Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.513
Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.513
Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku513
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.513
Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.512
Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.511
Uchwała Nr XXXVII/343/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.511
Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.511
Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.511
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 511
Uchwała Nr XL/378/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.510
Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.510
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.510
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi510
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.510
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy odcinka linii telekomuniacyjnej.509
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej509
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu na Osiedlu Gacki 509
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego508
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 104/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.10.2009 roku w sprawie rozwiazania użytkowania nieruchomosci stanowiącej własność Gminy 508
Uchwała Nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.508
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku508
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.508
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 508
Kmita Anna508
Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku 507
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku507
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.507
Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 r.507
Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.507
Komunikacja zbiorowa507
Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku506
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku506
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży506
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93