Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.440
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.440
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi440
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.440
Robak Grażyna440
Wykurz Aneta440
Uchwała Nr XXXVII/344/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.439
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwiec 2009 roku439
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży439
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.439
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku439
Piotrowska Anna439
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku438
Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.438
Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.438
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku437
Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 marca 2009 roku437
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej437
Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku437
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku437
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 437
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zmianie organizacji ruchu437
Madej Mirosław437
Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku436
Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.436
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.436
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa436
Uchwała Nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.434
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.434
Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku434
Sprawozdania za I kwartał 2011434
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2012 roku434
Kmita Anna434
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.433
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 433
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.433
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku433
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców432
Uchwała Nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.432
Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.432
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90