Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.558
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.03.2010 roku558
Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin558
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 558
Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.558
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.12.2011roku557
Uchwała Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.557
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.557
Uchwała Nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. - stwierdzenie nieważności części uchwały paragraf 3 ust. 2, paragraf 4 i paragraf 7557
2014556
Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009556
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lipca 2009 roku555
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.555
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2010 roku555
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.555
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego555
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców554
Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.554
Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.554
Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego554
Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.554
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego553
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku553
ZARZĄDZENIE NR 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego553
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.553
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.553
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku 553
Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku552
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi552
Uchwała Nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.552
Uchwała Nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.552
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku552
Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2011 roku552
Zarzadzenie Nr 71/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.05.2011 r.552
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.552
KADENCJA 2018-2023552
Uchwała Nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.551
Uchwała Nr XLVII/434/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.551
Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 551
Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.551
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91