Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.476
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu na Osiedlu Gacki 476
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku476
Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.475
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.475
Guzikowska Agnieszka475
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu473
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.473
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa473
Uchwała Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.472
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 472
Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.472
Sołectwo Włochy471
Uchwała Nr XXXVII/344/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.471
Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku471
Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.471
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku471
Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.470
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku470
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.470
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.470
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.470
Piotrowska Anna470
Informacje470
Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku 469
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży469
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku469
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 469
Kmita Anna469
Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.468
Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.468
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.468
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi468
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.468
Opoka Wiesław468
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku467
Uchwała Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.467
ZARZĄDZENIE NR 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego467
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej467
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.467
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91