Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.485
ZARZĄDZENIE NR 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego485
Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.485
Piotrowska Anna485
Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. 485
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów 485
2017485
Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.484
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.484
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.484
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2009 roku483
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.483
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.483
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2012 roku483
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku482
Uchwała Nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.482
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.482
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.482
Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.482
Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.482
Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego481
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.12.2011 roku481
Uchwała Nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.480
Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.480
Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku480
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach480
Uchwała Nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.479
Uchwała Nr XLI/398/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.479
Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.479
Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku479
Sprawozdania za I kwartał 2011479
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zmianie organizacji ruchu479
Zarządzenie Nr 94_11 Burmistrza Miasta iu Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku479
Komunikacja zbiorowa479
Zarządzenie Nr 42/10 Birmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2010 roku 478
Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2010 r.478
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego478
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Gazyfikacja Gminy Pińczów etap 4478
ZARZĄDZENIE nr 38/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach478
Uchwała Nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.477
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92