Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.456
Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.455
Uchwała Nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.455
ZARZĄDZENIE NR 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego455
Guzikowska Agnieszka455
Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku454
Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.454
Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku453
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach453
Sprawozdania za I kwartał 2011453
Uchwała Nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.452
Uchwała Nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.452
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zmianie organizacji ruchu452
Kmita Anna452
Opoka Wiesław452
Uchwała Nr XLI/398/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.451
Zarządzenie Nr 42/10 Birmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2010 roku 451
Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2010 r.451
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2009 roku450
Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.450
Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 stycznia 2011 roku450
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców449
Sołectwo Włochy449
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.449
Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009449
ZARZĄDZENIE NR 17/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 12.03.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 449
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.449
Uchwała Nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.449
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2012 roku449
Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.04.2011r.448
2010448
ZARZĄDZENIE nr 38/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach448
Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.448
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku447
Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.447
Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.447
Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.447
Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy. 447
Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.447
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego446
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90