Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.477
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2010r.477
Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy. 477
Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 stycznia 2011 roku477
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.08.2011 roku477
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.477
Znojek Jerzy477
Uchwała Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.476
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 476
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców475
ZARZĄDZENIE NR 17/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 12.03.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 475
Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 maja 2010 roku475
Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku475
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.475
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 74/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.07.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego474
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.474
Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.474
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.08.2010r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 474
Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.474
Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.473
Uchwała Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.473
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego473
Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.04.2011r.473
2010473
Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.05.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 473
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej473
Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009472
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku472
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 472
Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.472
Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.472
Uchwała Nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. - stwierdzenie nieważności części uchwały paragraf 3 ust. 2, paragraf 4 i paragraf 7472
Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2009 roku471
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.09.2009 roku471
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lipca 2009 roku471
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2009 roku471
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego471
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy471
Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.471
Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.471
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92