Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.463
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.12.2011 roku463
Komunikacja zbiorowa463
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 74/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.07.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego462
Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego462
Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.04.2011r.462
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Gazyfikacja Gminy Pińczów etap 4462
Uchwała Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.461
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku461
Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.461
Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 maja 2010 roku461
Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku461
Uchwała Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.461
Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.461
Zarządzenie Nr 94_11 Burmistrza Miasta iu Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku461
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 461
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lipca 2009 roku460
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego460
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy460
Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.460
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2010r.460
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego460
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 460
Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.460
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.09.2009 roku459
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2009 roku459
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.459
Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2010 roku459
Uchwała Nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.459
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.08.2010r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 459
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.459
2010459
Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.458
Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.458
Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.458
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 458
Uchwała Nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. - stwierdzenie nieważności części uchwały paragraf 3 ust. 2, paragraf 4 i paragraf 7458
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 457
Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin457
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku457
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91