Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.431
ZARZĄDZENIE nr 38/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach431
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego430
Komunikacja zbiorowa430
Uchwała Nr XXXVII/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.429
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.429
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku429
Uchwała Nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.429
Uchwała Nr XLI/398/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.429
Uchwała Nr XLIII/414/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.429
Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.429
Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2009 roku428
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2010r.428
Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.428
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 428
Wojciechowska Maria428
Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.427
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.09.2009 roku427
Uchwała Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.427
Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2010 roku427
Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku427
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.08.2010r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 427
Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.427
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Gazyfikacja Gminy Pińczów etap 4427
Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie427
Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.426
Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010426
Protokół Nr XLVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 czerwca 2010 r.426
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.426
Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.426
Zarządzenie Nr 94_11 Burmistrza Miasta iu Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku426
Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku425
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 425
Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego425
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego425
DROGI425
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.12.2011 roku425
Petycje425
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2009 roku424
Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 maja 2010 roku424
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90