Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Sarna Marek534
Uchwała Nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.533
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 roku533
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówNr 55/10 z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.533
Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku533
Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z nia 04.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.533
Uchwała Nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.533
Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku533
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.533
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.532
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku532
ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego532
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.532
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.532
Zarzadzenie Nr 80/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.532
Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne532
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 20.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.532
Mącznik-Szwaczka Beata532
Uchwała Nr XLI/394/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.531
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.531
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy.531
Obwieszczenie531
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego530
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW530
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.530
Uchwała Nr XLI/391/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.529
Uchwała Nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.529
Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.529
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego529
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.529
Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.529
Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 r.529
Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnegow zabudowie szeregowej528
Uchwała Nr L/454/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.528
Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.528
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku528
Uchwała Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.528
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach528
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.528
Uchwała Nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.527
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91