Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin497
Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 marca 2011 r.497
2010497
2018497
Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.496
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.09.2009 roku496
Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.496
Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.496
Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego496
Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.496
Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.496
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego495
Uchwała Nr XLIII/414/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.495
Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku495
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.495
DROGI495
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.494
ZARZĄDZENIE NR 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej494
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.494
Uchwała Nr XXXVII/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.493
Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.493
Uchwała Nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.493
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 493
Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.492
Uchwała Nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.492
Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwca 2010 roku492
Protokół Nr XLVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 czerwca 2010 r.492
Obwody głosowania492
Uchwała Nr XXXVII/342/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.491
Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2009 roku491
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy491
Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010491
Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego491
Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r.491
Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.490
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego490
Zarzadzenie Nr 71/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.05.2011 r.490
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 489
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwiec 2010 roku489
Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.489
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93