Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin485
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.485
Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.485
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku485
Bugaj Ewa485
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2009 roku484
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.484
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego484
Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2010 roku484
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej484
2010484
Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.483
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy483
Uchwała Nr XLIII/414/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.483
Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku483
Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.483
Uchwała Nr XXXVII/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.482
Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.482
Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010482
Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.481
Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.481
Uchwała Nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.481
ZARZĄDZENIE NR 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej481
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku481
Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.481
Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 marca 2011 r.481
Zarzadzenie Nr 71/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.05.2011 r.481
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 480
Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwca 2010 roku480
Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego480
Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r.480
Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2009 roku479
Sternak Stanisław479
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwiec 2010 roku478
Protokół Nr XLVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 czerwca 2010 r.478
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.478
Uchwała Nr XXXVII/342/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.477
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego477
Obwody głosowania477
2018477
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93