Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.378
Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.378
Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.377
Uchwała Nr XXXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.376
ZARZĄDZENIE NR 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej376
Robak Grażyna376
Uchwała Nr XXXVII/339/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.375
Uchwała Nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.375
Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego375
Zarządzenie Nr 3/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego375
Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.375
Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r.375
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.375
Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku374
Uchwała Nr XLI/390/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.374
Uchwała Nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.374
Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 lutego 2012 roku374
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku373
Uchwała Nr XLI/394/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.373
Uchwała Nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.373
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.373
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego373
Sprawozdania za IV kwartał 2010373
Uchwała Nr XL/368/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.372
Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02 sierpnia 2010 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.372
Zarządzenie NR 76/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego372
Uchwała Nr L/454/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.372
Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2011 roku372
Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r.372
Zarzadzenie Nr 80/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.372
Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.372
Sprawozdania za I kwartał 2012372
Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.371
Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.05.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 371
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 371
Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.09.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.371
Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie371
Uchwała Nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.370
Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.370
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku370
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89