Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Klauzula Informacyjna dotycząca transmisji obrad 705
Uchwała Nr XXXVIII/359/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.704
Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009704
Uchwała Nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.704
Uchwała Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.704
Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 października 2010 r.704
Uchwała Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.704
Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.704
Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy704
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW703
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2012 rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 703
Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r.703
2020703
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówNr 55/10 z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.702
Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku701
Uchwała Nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.701
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.701
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.701
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego701
Zarządzenie NR 76/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego700
Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.699
Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.699
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.699
Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02 sierpnia 2010 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.699
Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku699
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 699
Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.699
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach699
Uchwała Nr XXXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.698
Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.698
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.698
Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.698
Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 r.698
Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r.698
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – Zakład Szarbków698
Uchwała Nr L/454/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.697
Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin697
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.697
Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.697
Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.09.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.697
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94