Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 stycznia 2012 roku582
Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie582
Zarządzenie NR 76/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego581
Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.581
Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.09.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.581
Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 r.581
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach581
Uchwała Nr XXXVIII/359/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.580
Uchwała Nr XLI/390/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.580
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 580
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego580
Zarządzenie Nr 51/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego580
Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.580
Uchwała Nr XXXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.579
Uchwała Nr XLII/407/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.579
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019579
Zarzadzenie Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.03.2011 r.578
Sprawozdania za IV kwartał 2010578
Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 578
ARCHIWUM578
Uchwała Nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.577
Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego577
Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.577
Zarządzenie Nr 25/12577
Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.576
Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku576
Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.06.2010 roku576
Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego576
Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 września 2010 r.576
Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 października 2010 r.576
Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.576
Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne576
Uchwała Nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.575
Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.575
Uchwała Nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.574
Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02 sierpnia 2010 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.574
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.574
Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 6 kwietnia 2011 r.574
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – Zakład Szarbków574
Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.02.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.574
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92