Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.476
Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego475
Uchwała Nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.475
Uchwała Nr XLVII/433/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.474
Uchwała Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.474
Zarzadzenie Nr 80/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.474
Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie474
Zarządzenie NR 76/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego473
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.473
Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.473
Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku472
Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r.472
Wójcik Jolanta472
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi471
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego471
Uchwała Nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.471
Uchwała Nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.471
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego471
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.470
ZARZĄDZENIE NR 25/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.470
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówNr 55/10 z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.470
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy.470
Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2011 roku470
Zarzadzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.470
Uchwała Nr XXXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.469
Uchwała Nr XXXVIII/359/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.469
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2010 roku469
Uchwała Nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.469
2014468
Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 kwietnia 2010 roku468
Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.468
Uchwała Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.468
Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.468
Uchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.468
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.12.2011roku467
Uchwała Nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.467
Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku467
Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.467
Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.467
Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne467
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93