Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.409
Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.09.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.409
Uchwała Nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.407
Uchwała Nr XLI/391/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.407
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego407
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.407
Sprawozdania za IV kwartał 2010407
Uchwała Nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.406
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.03.2010 roku406
Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku406
Uchwała Nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.406
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.406
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.406
Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2011 roku406
Uchwała Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.406
Sprawozdania za I kwartał 2012406
ZARZĄDZENIE NR 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego405
Uchwała Nr XXXVII/339/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.404
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.404
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego404
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego404
Uchwała Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.404
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – etap 4404
Protokół Nr XXX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 października 2012 r.403
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2010 roku403
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy.403
Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 lipca 2010 roku403
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 403
Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.403
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.403
Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.403
Wierzba Grażyna403
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.12.2011roku402
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi402
Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnegow zabudowie szeregowej402
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 402
Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.402
Obwieszczenie402
Protokół Nr XIX/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.402
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku401
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90