Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku494
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego494
Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.494
Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku493
Uchwała Nr XXXVIII/359/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.493
ZARZĄDZENIE NR 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego493
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.03.2010 roku493
Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z nia 04.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.493
Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.493
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku492
Uchwała Nr XLVII/434/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.492
Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnegow zabudowie szeregowej492
Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.492
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.492
Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.492
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2012 rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 492
Uchwała Nr XLI/394/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.491
Uchwała Nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.491
Uchwała Nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.491
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.491
Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 lutego 2012 roku491
Uchwała Nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.490
Uchwała Nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.490
Uchwała Nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.490
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego490
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.490
Kucybała Wojciech490
Uchwała Nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.489
Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 489
Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku489
Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r.489
Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.489
Protokół Nr XIX/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.489
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.489
Sarna Marek489
Protokół Nr XXX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 października 2012 r.488
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego488
Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.488
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.488
Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 lipca 2010 roku487
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94