Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZARZĄDZENIE NR 43/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego380
ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego380
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.380
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy.380
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 380
Uchwała Nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.380
Ziemba Marcin380
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r.379
Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku379
Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego379
Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 listopada 2010 roku379
Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.379
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego379
Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.379
Zarzadzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.379
Protokół Nr XIX/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.379
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi378
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2010 roku378
Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 lipca 2010 roku378
Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.378
Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.378
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – etap 4378
Uchwała Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.378
Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej 378
Informacje378
Pełka Alina378
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.12.2011roku377
Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.377
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego377
Uchwała Nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.376
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.376
Uchwała Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.376
Wojciechowska Maria376
Opoka Wiesław376
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku375
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 roku374
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego374
Protokół Nr XLVI/2010 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2010 r.373
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach373
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku372
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89