Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku517
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.517
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.517
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli517
Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie517
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku516
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego516
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.516
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.516
Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.516
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 516
Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011516
Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.516
Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 201.11.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.516
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 515
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego515
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2011roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.515
Uchwała Nr XVIII/158/11Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.515
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.515
Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r.515
Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.12.2011 roku w sprawie powołania komisji514
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r.514
Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.514
Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku514
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego514
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego514
Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.514
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.514
Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.514
Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30-10-2012 r.514
Uchwała NR XXXII/257/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.513
Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.513
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej513
Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 grudnia 2010 roku513
Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.513
Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.513
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.513
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012513
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących512
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku512
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91