Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1597
Zadania1594
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej1589
PODATEK LEŚNY1589
GEODEZJA1583
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób1582
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1581
Przedmiot działalności1572
Myciński Stanisław1571
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1564
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1563
Kolankowska Małgorzata1560
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1557
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1554
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1552
Koniusz Krzysztof1548
Wydawanie Dowódów Osobistych1548
Komisja Przemysłu i Handlu1545
Uprawnienia1540
Pikulski Mieczysław1535
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1534
Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1534
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1532
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1529
Ryznar Stanisław1526
Struktura organizacyjna1526
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1522
Malara Ireneusz1522
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1519
Badurak Wiktor1516
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)1515
Znojek Jerzy1510
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób1510
Forma organizacyjna1507
Burzawa Barbara1501
Ewidencja działalności gospodarczej1499
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE1499
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1489
Gruszka Krystyna1486
Wartość majątku1486
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92