Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
GEODEZJA1531
Myciński Stanisław1530
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1528
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1524
Przedmiot działalności1524
Zatrudnienie1523
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1519
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1518
Kolankowska Małgorzata1508
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1506
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1505
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1503
Koniusz Krzysztof1502
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1497
Uprawnienia1497
Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1490
Ryznar Stanisław1485
Pikulski Mieczysław1484
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1478
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)1478
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób1475
Badurak Wiktor1471
Znojek Jerzy1470
Malara Ireneusz1469
Forma organizacyjna1466
Ewidencja działalności gospodarczej1465
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE1455
Szkoła Podstawowa Nr 21453
Wydawanie Dowódów Osobistych1452
Burzawa Barbara1452
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1450
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób1448
Gruszka Krystyna1447
Przedszkole w Bogucicach - archiwum1446
Domagała Stanisław1444
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1440
Jagocha Dorota1440
Włodzimierz Badurak - Burmistrz1439
Wartość majątku1438
Wajs-Urban Wioletta1437
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90