Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI1639
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI1631
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1629
Komisja Przemysłu i Handlu1624
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1624
PODATEK LEŚNY1620
Zadania1618
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1613
Struktura organizacyjna1612
GEODEZJA1611
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1604
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1603
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób1603
Przedmiot działalności1596
Myciński Stanisław1594
Kolankowska Małgorzata1590
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1589
Wydawanie Dowódów Osobistych1587
Koniusz Krzysztof1582
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1574
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1572
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ MIESZKANIA Z GMINNEGO ZASOBU KOMUNALNEGO 1568
Pikulski Mieczysław1567
Uprawnienia1566
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1559
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1556
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1555
Ryznar Stanisław1550
Malara Ireneusz1550
Badurak Wiktor1546
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1542
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób1540
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)1537
Znojek Jerzy1534
Forma organizacyjna1532
Burzawa Barbara1527
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE1526
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1519
Gruszka Krystyna1513
Informacja o szkole1512
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93