Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Plan postępowań o udzielenie zamówień1568
Włodzimierz Badurak - Burmistrz1565
PODATEK LEŚNY1563
GEODEZJA1561
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1559
Myciński Stanisław1554
Przedmiot działalności1552
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1549
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1542
Kolankowska Małgorzata1542
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1538
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1538
Szkoła Podstawowa Nr 21536
Koniusz Krzysztof1530
Uprawnienia1525
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1523
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1520
Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1518
Pikulski Mieczysław1517
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1511
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1511
Ryznar Stanisław1509
Wydawanie Dowódów Osobistych1506
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1505
Malara Ireneusz1501
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)1501
Komisja Przemysłu i Handlu1500
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób1497
Badurak Wiktor1497
Elektroniczna skrzynka podawcza1495
Znojek Jerzy1494
Forma organizacyjna1493
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1490
Burzawa Barbara1487
Ewidencja działalności gospodarczej1486
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE1483
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1476
Struktura organizacyjna1474
Gruszka Krystyna1472
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób1467
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91