Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Wybory samorządowe 20141520
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1519
Przedmiot działalności1516
GEODEZJA1515
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1514
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1511
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1508
Zatrudnienie1505
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1500
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1499
Kolankowska Małgorzata1495
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1491
Uprawnienia1491
Koniusz Krzysztof1490
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1488
Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1479
Ryznar Stanisław1477
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)1470
Pikulski Mieczysław1470
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1468
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób1468
Znojek Jerzy1462
Badurak Wiktor1461
Malara Ireneusz1459
Forma organizacyjna1459
Ewidencja działalności gospodarczej1456
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1444
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE1444
Burzawa Barbara1443
Przedszkole w Bogucicach - archiwum1440
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób1440
Gruszka Krystyna1440
Wydawanie Dowódów Osobistych1435
Jagocha Dorota1435
Domagała Stanisław1434
Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 stycznia 2007 roku1427
Wartość majątku1427
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE1425
Skowron Jan1421
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania1415
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90