Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.481
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.481
Kucybała Wojciech481
Uchwała Nr XL/368/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.480
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku480
Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.480
Protokół Nr XIX/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.480
Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 roku479
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.479
Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.09.2010 479
Uchwała Nr L/454/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.479
Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.479
Uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.479
Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej479
Mącznik-Szwaczka Beata479
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku478
ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego478
Zarzadzenie Nr 111/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 478
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.478
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.477
Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.477
Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2011 roku477
Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.476
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 roku476
Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02 sierpnia 2010 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.476
Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku476
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.476
Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej 476
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.476
Uchwała Nr XLII/407/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.475
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego475
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.475
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.475
Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego475
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku475
ZARZĄDZENIE NR 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia loaklu mieszkalnego474
Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2010474
Protokół Nr XLIX/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbyetj w dniu 29 września 2010 r.474
Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego474
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 474
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94