Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010359
Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego359
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.359
Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.359
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 359
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.359
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.359
Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego359
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku359
Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 kwietnia 2012r.359
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.359
Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.358
Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego358
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego358
Pełka Alina358
Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.357
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących357
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku357
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej357
Zarzadzenie Nr 111/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 357
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.357
Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.357
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej357
Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011357
Rejestracja urodzenia dziecka356
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2011roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.356
Obwieszczenie356
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2012 rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 356
Opoka Wiesław356
Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.355
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku355
ZARZĄDZENIE NR 39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej355
Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku355
Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego355
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach355
Wojciechowska Maria355
Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010 roku w sprawie pomocy dla mieszkańców wsi Zakrzów354
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.354
Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.354
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.354
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89