Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego453
Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego453
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.453
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.453
Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.453
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.453
Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej453
Sprawozdania za I kwartał 2012453
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.453
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku452
Protokół Nr XLVI/2010 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2010 r.452
Prokop Marek452
Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.451
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.451
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku451
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 20.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.451
Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2012 roku451
Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.450
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 450
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 450
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.450
Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.450
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego450
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.450
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2011roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.450
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących449
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r.449
Protokół Nr XLIX/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbyetj w dniu 29 września 2010 r.449
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego449
Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.449
Zarządzenie Nr 25/12449
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach449
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.448
Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego448
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.448
Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.447
Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.06.2010 roku447
Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.447
Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku447
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej447
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93