Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego401
Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 kwietnia 2012r.401
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.400
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku400
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.400
Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.399
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej399
Zarzadzenie Nr 111/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 399
Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.399
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku399
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.399
Uchwała Nr XVIII/158/11Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.399
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.399
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach399
Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2012 roku399
Zaświadczenia, wypisy i wyrysy399
Protokół Nr XLVI/2010 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2010 r.398
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku398
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego398
Uchwała Nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.398
Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.398
Sternak Stanisław398
Kobierski Łukasz398
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku397
Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku397
Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego397
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 397
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.397
Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego397
Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.397
Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.396
Rejestracja urodzenia dziecka396
Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.396
Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku396
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.396
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.396
Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011396
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2011roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.396
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 20.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.396
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku 396
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90