Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.425
Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej425
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego424
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.424
Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.424
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2011roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.424
Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku423
Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.06.2010 roku423
Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.423
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego423
Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2012 roku423
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.423
Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.422
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.422
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku422
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 20.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.422
Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.421
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej421
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego421
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego421
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.421
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących420
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku420
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 420
Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego420
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.420
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach420
Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.419
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.419
Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku419
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.419
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.419
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.419
Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.419
Zielińska Jolanta419
Protokół Nr XLVI/2010 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2010 r.418
Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku418
Protokół Nr XLIX/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbyetj w dniu 29 września 2010 r.418
Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego418
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.418
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91