Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.354
Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 roku353
Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku353
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 353
Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia353
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.353
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.353
Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 353
Gruszka Krystyna353
Opoka Jolanta353
Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego352
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.352
Teren górniczy DOLINA NIDY II i Tereny turystyczno-wypoczynkowe Gacki-Leszcze351
Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z nia 04.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.351
Uchwała Nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.351
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.351
Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.351
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.351
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.351
Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2011 roku351
Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.351
Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych351
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości 350
Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 września 2010 r.350
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego350
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego350
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.350
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.350
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.350
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.350
Ziemba Marcin350
Protokół Nr XXX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 października 2012 r.349
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.349
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku 349
Uchwała Nr XLI/389/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.348
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku348
Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku348
Protokół Nr I /2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.348
Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.348
Uchwała Nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.348
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89