Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 roku347
Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego347
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.347
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 347
Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia347
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.347
Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.347
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.347
Opoka Wiesław347
Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z nia 04.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.346
Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.346
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości 345
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego345
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.345
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.345
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.345
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.345
Woźniak Zdzisław345
Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 września 2010 r.344
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego344
Uchwała Nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.344
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.344
Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2011 roku344
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.344
Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.344
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.343
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.343
Protokół Nr XXX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 października 2012 r.342
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku342
Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku342
Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.342
Protokół Nr I /2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.342
Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego342
Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 kwietnia 2011 roku342
Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 6 kwietnia 2011 r.342
Uchwała Nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.342
Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.342
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.342
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.342
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku 342
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89