Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących475
Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.475
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.475
Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.475
Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego475
Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.12.2011 roku w sprawie powołania komisji474
Uchwała NR XXXII/257/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.474
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.474
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku474
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego474
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego474
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.474
Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.474
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.474
Zarządzenie Nr 25/12474
Rejestracja urodzenia dziecka473
Zarządzenie nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010473
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r.473
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku473
Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011473
Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 grudnia 2011473
Kucybała Wojciech473
Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.472
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.472
Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.472
PROTOKÓŁ Nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r.472
Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 kwietnia 2012r.472
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego471
Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.471
Uchwała Nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.471
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.471
Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.471
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.471
Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego471
Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 października 2010 r.470
Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 grudnia 2010 roku470
Protokół Nr I /2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.470
Uchwała Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.470
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – Zakład Szarbków470
Uchwała Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.470
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94