Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r.465
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 465
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego465
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.465
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.465
Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 r.465
Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.12.2011 roku w sprawie powołania komisji464
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku464
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku464
Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.464
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej464
Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego464
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej464
Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.463
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących463
Zarządzenie nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010463
Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku463
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.463
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego463
Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.463
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.462
Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011462
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.462
Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 grudnia 2011462
Zarządzenie Nr 25/12462
Kucybała Wojciech462
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku461
Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.461
Rejestracja urodzenia dziecka460
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.460
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – Zakład Szarbków460
Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.460
Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 kwietnia 2012r.460
2019460
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego459
Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.459
Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.459
Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.459
PROTOKÓŁ Nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r.459
ZARZĄDZENIE NR 39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej458
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94