Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.395
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących395
Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku395
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.395
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.395
Uchwała Nr XVII/132/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.395
Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.395
Zarządzenie nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010394
ZARZĄDZENIE NR 39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej394
Protokół Nr XLIX/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbyetj w dniu 29 września 2010 r.394
PROTOKÓŁ Nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r.394
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.394
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej394
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.393
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego393
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.393
Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.393
Zielińska Jolanta393
2017393
Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 października 2010 r.392
Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego392
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.392
Uchwała Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.392
Wójcik Jolanta392
Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.391
Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.391
Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.391
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.391
Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 391
Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego390
Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia390
Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.390
Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.390
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego389
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku389
Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku389
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.389
Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2011 roku389
Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.389
Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.389
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90