Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.451
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.451
Uchwała Nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.451
Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 grudnia 2010 roku451
Protokół Nr I /2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.451
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego451
Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego451
Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia451
Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.451
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego451
Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.451
Kucybała Wojciech451
ZARZĄDZENIE NR 39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej450
Uchwała Nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.450
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku450
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.450
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego450
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.450
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.450
Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.450
Uchwała Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.450
Uchwała Nr XVII/132/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.450
Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30-10-2012 r.450
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości 449
Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku449
PROTOKÓŁ Nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r.449
Zarządzenie Nr 51/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego449
Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.449
Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 449
Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2011 roku448
Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.448
Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.448
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012448
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych448
Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku447
Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 października 2010 r.447
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego447
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.447
Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.447
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.447
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93