Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.466
Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego466
Zarządzenie Nr 51/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego466
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.466
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – Zakład Szarbków466
Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.466
Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.466
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego465
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej465
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku465
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego465
Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.465
Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.465
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości 464
Uchwała Nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.464
Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia464
Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.464
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego464
Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku464
Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.464
Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 464
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012464
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego463
Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.463
Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku462
Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku462
Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010rokuw sprawie zbycia lokalu mieszkalnego462
Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.462
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.462
Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2011 roku462
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.462
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.462
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych462
Uchwała NR XXXII/260/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.461
Uchwała Nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.461
Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego461
Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.461
Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.461
Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 30 listopada 2011 r.461
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli461
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94