Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego494
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego494
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.494
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.494
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli494
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego493
Zarzadzenie Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.03.2011 r.493
Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010rokuw sprawie zbycia lokalu mieszkalnego492
Uchwała Nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.492
Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego492
Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011 roku492
Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.492
Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r.492
Protokół Nr XXXV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2013 r.492
Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany491
Protokół Nr VIII/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2011 r.491
Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.491
Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 30 listopada 2011 r.491
Uchwała Nr XLI/389/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.490
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku490
Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego490
Protokół Nr XXI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 490
Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2010 roku489
Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.11.2010 roku489
Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.489
Protokół Nr XIII/2011 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 21 września 2011 r.489
Uchwała Nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.489
Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego488
Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.488
Uchwała Nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.488
Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 lipca 2011488
Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.488
Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 czerwca 2012 roku488
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.488
Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie488
Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 września 2010 r.487
Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku486
Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.486
Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej486
Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.486
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93