Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr VIII/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2011 r.354
Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.354
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów 354
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych354
Uchwała Nr L/449/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.353
Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 listopada 2010 roku353
Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.12.2010 roku353
Zarządzenie Nr 51/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego353
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.353
Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.352
Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2010 roku352
Uchwała Nr L/456/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.352
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej352
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku352
Zarzadzenie Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.03.2011 r.352
Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.352
Protokół Nr XXXV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2013 r.352
Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej351
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego351
Uchwała Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.351
Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 lipca 2011351
Uchwała Nr XVIII/158/11Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.351
Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.351
Zarządzenie Nr116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego350
Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.350
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.350
Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku350
Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2011r. 350
Prokop Marek350
Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany349
Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku349
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.349
Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego349
Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.349
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.349
Uchwała Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.349
Protokół Nr XXI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 349
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku348
Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.348
Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego348
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89