Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.334
Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego334
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.334
Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.334
Uchwała Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.334
Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.334
Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany333
Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku333
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej333
Zarządzenie Nr116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego333
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku333
Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.333
Uchwała Nr XVIII/158/11Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.333
Protokół Nr XXXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 listopada 2012 r.333
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych333
Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego332
Uchwała Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.332
Uchwała Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.332
Uchwała Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.332
Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2011r. 332
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku331
Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku331
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego331
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.331
Protokół Nr XXI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 331
Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.330
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli330
Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.12.2011 roku w sprawie powołania komisji329
Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.329
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego329
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.329
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.329
Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011 roku329
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.329
Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 lipca 2011329
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012329
Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010rokuw sprawie zbycia lokalu mieszkalnego328
Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.328
Zarzadzenie Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.03.2011 r.328
Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.328
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89