Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 30 listopada 2011 r.380
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli380
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.380
Kucybała Wojciech380
Kobierski Łukasz380
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku379
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego379
Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010rokuw sprawie zbycia lokalu mieszkalnego379
Uchwała Nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.379
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego379
Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego379
Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 r.379
Sternak Stanisław379
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego378
Protokół Nr I /2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.378
Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.378
Zarządzenie Nr 51/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego378
Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.378
Uchwała NR XXXII/257/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.377
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej377
Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 grudnia 2010 roku377
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku377
Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.377
Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.377
Zarządzenie Nr 25/12377
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012377
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych377
Mider Zdzisław377
Wójcik Jolanta377
Zielińska Jolanta377
Uchwała Nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.376
Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego376
Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.376
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego376
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.376
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.376
Protokół Nr XXXV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2013 r.376
2017376
Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 1 września 2010 r.375
Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.12.2010 roku375
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90