Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XXI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 349
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku348
Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.348
Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.348
Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.348
Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.348
Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.12.2011 roku w sprawie powołania komisji347
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego347
Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego347
Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011 roku347
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012347
2014346
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego346
Wniosek o wydanie zezwolenia na umiesczenie w pasie drogowym urządzenia nie zwiazanego z funkcjonowaniem drogi346
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli346
Protokół Nr XXXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 listopada 2012 r.346
Znojek Jerzy346
Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.345
Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.345
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.345
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.345
Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30-10-2012 r.345
Bugaj Ewa345
Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2010 roku344
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego344
Sprawozdania za II kwartał 2010343
Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.343
Guzikowska Agnieszka343
Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku342
Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego342
Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku342
Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.342
Uchwała NR XXXII/257/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.341
Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.341
Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.341
Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 30 listopada 2011 r.341
Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.341
Zarządzenie Nr 25/12341
Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 201.11.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.341
Sternak Stanisław341
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89