Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 90_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.07.2011 roku473
Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 września 2011473
Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej473
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku473
Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.472
Protokół Nr XVI/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 listopada 2011 r.472
Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23-07-2012 r.472
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.472
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 r.471
Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych470
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.469
Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 września 2011 roku469
Uchwała Nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.469
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012469
Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-08-2012 r.469
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..469
Protokół Nr LVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 września 2014 r.469
Uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.468
Uchwała Nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.468
Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lipca 2011468
Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.468
Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.467
Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.467
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego467
Sprawozdania za II kwartał 2011466
Uchwała Nr XVIII/160/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.466
Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-04-2012466
Protokół Nr XXIV/2012 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2012 r.466
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów466
Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego465
Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.465
Uchwała NR XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.465
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów465
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku 464
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.464
Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2014 r.464
ARCHIWUM464
Punkt środowiskowy463
Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.463
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.463
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91