Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego476
Uchwała Nr XVIII/160/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.475
Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 475
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.475
Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.475
Protokół Nr XLII/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 października 2013 r.475
składy Obwodowych Komisji ds. Referendum475
2020474
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku 473
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków473
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.473
Uchwała NR XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.473
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów473
Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 maja 2013 r.473
Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.472
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego472
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.471
Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.471
Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2011471
Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego470
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.05.2011 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 470
Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 sierpnia 2011470
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.470
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW469
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego469
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.469
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.468
Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.468
Uchwała Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.468
Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 września 2013 r.468
Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 467
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego467
Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 467
2019467
Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 stycznia 2014 r.465
Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2011465
Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.465
Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2011 r.464
Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.464
Uchwała NR XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.464
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91