Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego357
Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.357
Różycki Henryk357
Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.356
Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.356
Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2010 roku356
Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego356
Protokół Nr II /2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.356
Zarządzenie Nr36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego356
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.356
Uchwała Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.356
Uchwała Nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.356
Uchwała Nr XVIII/149/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.356
Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2010 roku 355
Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego355
Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.355
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego354
Uchwała Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.354
Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r.354
Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.09.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku administracyjno-hotelowego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchom354
Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku353
Uchwała Nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.353
Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2012 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 353
Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-03-12352
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.352
Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.352
Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.02.2012 r.352
Protokół Nr XXV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 maja 2012 r.352
Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.12.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej352
Jankowski Grzegorz352
Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010 351
Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 351
Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego351
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego351
Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.351
Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24-08-2012 r.351
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012351
Uchwała NR XXXII/246/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.351
Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.351
Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty351
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90