Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVIII/148/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.306
Protokół Nr XVII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.306
Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 stycznia 2012 roku306
Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.306
Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.306
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku305
Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.305
Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lipca 2011305
2017305
Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.02.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.304
Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.304
Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.303
Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.303
Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 sierpnia 2011303
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy NR 32/2012303
Kucybała Wojciech303
Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego302
Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 302
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku 302
Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.302
Sprawozdania za II kwartał 2011302
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.302
Uchwała Nr XVII/138/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.302
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.302
Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.302
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.301
ZARZĄDZENIE nr 51/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach301
Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r.301
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy300
Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.300
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku300
Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty300
Mider Zdzisław300
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego299
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.299
Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.299
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.299
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s299
Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.299
Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.298
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89