Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego393
Uchwała Nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.393
Uchwała Nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.393
Uchwała NR XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.393
Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.393
Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty393
Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 392
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego392
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.392
Uchwała Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.392
Uchwała Nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.392
Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24-08-2012 r.392
Uchwała NR XXXII/246/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.392
Uchwała Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.391
Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.391
Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.391
Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.390
Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.390
Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lipca 2011390
Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 stycznia 2012 roku389
Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego389
Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.389
Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.388
Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 września 2011388
Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.06.2012388
Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.388
Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.387
Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.387
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 r.387
Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.386
Uchwała Nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.386
Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.386
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012386
Zarządzenie Nr 90_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.07.2011 roku385
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.385
Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.385
Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.385
Protokół Nr XXV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 maja 2012 r.385
ZARZĄDZENIE nr 51/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach385
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..385
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92