Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..461
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 r.461
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.460
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.460
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.460
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy NR 32/2012460
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.459
Uchwała Nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.459
Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lipca 2011459
2011459
Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 września 2011 roku458
Uchwała Nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.458
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-01-2012458
Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.05.2012roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.457
Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego457
Uchwała Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.457
Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego456
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku 456
Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.456
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.455
Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.455
Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.455
Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 maja 2011 r.454
Uchwała Nr XVIII/160/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.454
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s454
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..454
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów454
Zachariasz Piotr454
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.453
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.453
Uchwała NR XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.453
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 453
Protokół Nr XI/2011 z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 lipca 2011 r.452
Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia24.01.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej452
Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-07-2012 r.452
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku452
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.451
Uchwała Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.451
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.451
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego450
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93