Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.453
Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.453
Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.452
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012452
Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011451
Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.451
Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 stycznia 2014 r.450
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku450
Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.450
Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku450
Sprawozdamia za IV kwartał 2012450
Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 września 2013 r.450
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy449
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.449
Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2011 r.449
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.449
Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.449
Uchwała NR XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.449
Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r.449
Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12-06-2012448
Uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.448
Zarządzenie Nr 44/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29-06-2012448
Skargi i wnioski448
Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.447
Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 października 2011 roku447
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.447
Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2011446
Sprawozdamia za IV kwartał 2011446
Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-04-2012446
Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-10-2012 r.446
Uchwała NR XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.445
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI445
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.445
Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 445
Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.445
Uchwała Nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.445
Uchwała Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.445
Prototkół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 maja 2012 r.445
Protokół Nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.444
Sprawozdania za III kwartał 2010444
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91