Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.408
Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego408
Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.407
Uchwała Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.407
Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.02.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.407
Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.407
Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 406
Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego406
Zarządzenie Nr36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego406
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego406
Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.406
Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.405
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.405
Uchwała Nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.405
Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.404
Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 sierpnia 2011404
ZARZĄDZENIE nr 51/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach404
Uchwała NR XXXII/246/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.404
Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.403
Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.403
Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.06.2012403
Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.403
Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.402
Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lipca 2011402
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..402
E-deklaracje, E-wnioski)402
Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 stycznia 2012 roku401
Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.401
Uchwała Nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.401
Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 września 2011401
Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.401
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012401
Zarządzenie Nr 90_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.07.2011 roku400
Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.400
Uchwała Nr XVIII/156/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.400
Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.400
Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.400
2011400
Protokół Nr XXV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 maja 2012 r.400
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.399
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93