Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 sierpnia 2012 r.385
Uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r.384
Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 września 2011 roku384
Protokół Nr XVII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.384
Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.384
Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 sierpnia 2011383
Uchwała Nr XVIII/156/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.383
2011383
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.382
Uchwała Nr XVIII/160/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.382
Uchwała Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.381
Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-05-2012381
Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.381
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli381
Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.380
Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 380
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.380
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego380
Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia24.01.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej380
Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.380
Uchwała NR XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.380
Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej380
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku 379
Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.05.2012roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.379
Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego378
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.378
Uchwała Nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.378
Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 października 2011378
Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 sierpnia 2011378
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.378
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s378
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów378
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-01-2012377
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy NR 32/2012377
Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.377
Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego376
Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 maja 2011 r.376
Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.376
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.376
Uchwała Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.376
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92