Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 sierpnia 2011333
Uchwała Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.333
Protokół Nr XVII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.333
Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.333
ZARZĄDZENIE nr 51/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach333
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku333
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW332
Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 331
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku331
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego331
Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.331
Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.331
Uchwała Nr XVIII/148/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.331
Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.331
Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.331
Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.331
Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.331
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..331
Obwody głosowania331
Mącznik-Szwaczka Beata331
Protokół Nr XVI/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 listopada 2011 r.330
Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 sierpnia 2011330
Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia24.01.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej330
Uchwała Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.329
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.329
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-01-2012329
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.329
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.329
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.328
Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.328
Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.05.2012roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.328
2011328
Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r.328
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli328
Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego327
Uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.327
Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.327
Protokół Nr XXIX/2012 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 października 2012 r.327
Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej327
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego326
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90