Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego316
Protokół Nr XXIX/2012 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 października 2012 r.316
Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r.316
Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie316
Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.315
Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.315
Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.315
Uchwała Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.315
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.315
Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.09.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku administracyjno-hotelowego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchom315
Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty315
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.314
Sprawozdania za II kwartał 2011314
2011314
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli314
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego313
Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24-08-2012 r.313
Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.312
Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.312
Uchwała NR XXXII/260/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.312
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy312
Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011312
Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2012 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 312
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s312
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..312
Kobierski Łukasz312
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.311
Obwody głosowania311
Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.310
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.310
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.05.2011 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 310
Uchwała Nr XVIII/161/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.310
Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-05-2012310
Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.309
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków309
Uchwała Nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.309
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.309
Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej309
Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie309
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.308
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89