Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała NR XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.475
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 475
Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.475
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.475
Uchwała Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.474
informacja474
Uchwała Nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.473
Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.473
Procedura zmiany mpzp473
Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.472
Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 października 2012 r.472
Protokół Nr XXXI/2012 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2012 r.472
2012472
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego472
Uchwała NR XXXII/259/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.471
Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.471
Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.471
Uchwała NR XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.471
Uchwała Nr XXXIII/266/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.471
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów 471
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lutego 2015 r.471
Uchwała Nr XXXIII/268/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.470
Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 marca 2014 r.469
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach468
Protokół Nr XLV/2013 z sesji rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 listopada 2013 r.468
Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku465
Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.465
Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.463
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.463
Uchwała Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.463
Uchwała Nr XXXIII/267/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.463
Uchwała Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.462
Uchwała Nr XXXIII/269/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.462
Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.461
Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia461
Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego461
Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów460
Uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 maja 2012 r.459
Uchwała Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.459
Uchwała NR XXXII/249/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.458
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91