Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej342
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW341
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów341
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego340
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.340
Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.340
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.340
Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego339
Sprawozdania za II kwartał 2011339
Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011339
Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-05-2012339
Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego339
Uchwała NR XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.339
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..339
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.338
Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.337
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.337
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.337
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego337
Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2014 r.337
Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.336
Protokół Nr XI/2011 z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 lipca 2011 r.336
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków336
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s336
Obwodowe Komisje Wyborcze336
Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego335
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.335
Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2011335
Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-07-2012 r.335
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.335
Protokół Nr LVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 września 2014 r.335
Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.334
Protokół Nr XLII/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 października 2013 r.334
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy333
Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 października 2011333
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.333
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.333
Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.333
Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23-07-2012 r.333
Uchwała NR XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.333
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90