Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.322
Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego322
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..322
Sprawozdania za II kwartał 2011321
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy320
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.05.2011 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 320
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.320
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.320
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s320
Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-05-2012320
Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.319
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.319
Uchwała NR XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.319
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego319
Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.318
Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2014 r.318
Obwody głosowania318
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.317
Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.316
Protokół Nr XI/2011 z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 lipca 2011 r.316
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków316
Uchwała Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.316
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.316
Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.316
Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2011315
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI314
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.314
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.314
Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 314
Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.314
Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-04-2012314
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.314
Mącznik-Szwaczka Beata314
Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 października 2011313
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012313
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów313
Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.313
Protokół Nr XLII/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 października 2013 r.313
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.312
Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23-07-2012 r.312
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89