Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 maja 2011 r.410
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.410
Uchwała Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.410
Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.410
Uchwała Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.410
Protokół Nr LVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 września 2014 r.410
Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.409
Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego409
Protokół Nr XI/2011 z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 lipca 2011 r.408
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego407
Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego407
Protokół Nr XVI/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 listopada 2011 r.407
Uchwała NR XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.407
Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.406
Sprawozdania za II kwartał 2011406
Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.406
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego406
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku404
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.05.2011 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 404
Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2011404
Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23-07-2012 r.404
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012404
Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r.404
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.403
Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2011403
Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-04-2012403
Gminna Ewidencja Zabytków403
Protokół Nr XXIV/2012 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2012 r.402
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.402
Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.402
Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 401
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI401
Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku401
Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011401
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.401
Uchwała Nr XVIII/148/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.401
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.401
Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.401
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.401
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.401
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94