Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak: IG.III.7041/2-56/09 stwierdzające nieważnośc uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia1521
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”1516
Projekty uchwał wydziałowe1508
ZAMELDOWANIE\WYMELDOWANIE1505
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej1505
20111504
Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego1503
Regulamin Organizacyjny MiGBP w Pińczowie1497
Gospodarka mieszkaniowa1493
Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2005 roku1492
Informacja o szkole1489
Strategia1482
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr 611478
Procedura zalatwiania spraw zwiazanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego1468
Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1467
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1464
KADENCJA 2018-20231457
PRACOWNICY1454
Radkiewicz Jan1453
Wniosek1450
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1448
Majątek aministrowany i koordynowany przez Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej1435
Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Pińczów.1434
Uchwała Nr XXVIII/222/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1432
DOWODY OSOBISTE1432
Uchwała Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004r.1424
Wydziałowe Projekty Uchwał1423
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie1414
Uchwała Nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1410
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw przepływu informacji1402
SPECYFIKACJA1399
Uchwała Nr XXVIII/217/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1396
Sprawozdania finansowe1395
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy1394
KADENCJA 2018-20231394
20171391
Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.1384
Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 17. 01. 2005 roku1383
Zarządzenie Nr 44/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2004 roku1383
Uchwała Nr XXVIII/221/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1380
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91