Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.399
Uchwała Nr XVIII/148/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.399
Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-04-2012399
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.399
Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.399
Gminna Ewidencja Zabytków399
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI398
Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011398
Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011398
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.398
Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.398
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.398
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.397
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.397
Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-08-2012 r.397
Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2014 r.397
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 397
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW396
Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego396
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.396
Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.396
Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 października 2011 roku396
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 396
Sprawozdamia za IV kwartał 2011396
Protokół Nr XXIX/2012 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 października 2012 r.396
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.396
Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08-11-2012 r.395
Uchwała NR XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.395
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012395
Uchwała NR XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.395
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy394
Uchwała NR XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.394
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.393
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków393
Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.393
Protokół Nr XLII/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 października 2013 r.393
Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2011392
Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 392
Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.392
Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.391
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94