Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy366
Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku366
Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011366
Protokół Nr XXIV/2012 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2012 r.366
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012366
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.365
Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.365
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.365
Protokół Nr XLVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.365
Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08-11-2012 r.364
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW364
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.364
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.364
Protokół Nr XI/2011 z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 lipca 2011 r.364
Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011364
Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2011364
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.364
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.364
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012364
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.364
Protokół Nr XXIX/2012 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 października 2012 r.364
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.363
Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.363
Gminna Ewidencja Zabytków363
Sprawozdania za III kwartał 2010362
Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-08-2012 r.362
Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2011361
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.361
Sprawozdamia za IV kwartał 2011361
Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 października 2011 roku360
Uchwała NR XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.360
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 359
Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.359
Protokół Nr XLII/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 9 października 2013 r.359
Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.358
Uchwała NR XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.358
Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-10-2012 r.357
Imienne wykazy głosowań radnych357
Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 356
Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.356
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92