Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.325
Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 325
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012325
Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-04-2012325
Obwodowe Komisje Wyborcze325
Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.324
Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 października 2011 roku324
Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011324
Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów324
Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.324
Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.323
Uchwała NR XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.323
Uchwała Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.323
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.322
Uchwała NR XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.322
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012322
Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.321
Protokół Nr XXIV/2012 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2012 r.321
Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-10-2012 r.321
Sprawozdania za III kwartał 2010320
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.320
Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.320
Gminna Ewidencja Zabytków320
Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2011319
Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.318
Prototkół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 maja 2012 r.318
Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 maja 2013 r.318
Uchwała NR XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.317
Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.317
Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego317
Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08-11-2012 r.316
Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 stycznia 2014 r.316
Uchwała Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.316
Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-08-2012 r.316
Uchwała NR XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.316
Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.315
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.315
Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r.314
Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku313
Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia313
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90