Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 maja 2013 r.283
Protokół Nr LVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 września 2014 r.283
Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.282
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.282
Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 września 2013 r.282
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego282
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.281
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.281
Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.281
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012281
Mącznik-Szwaczka Beata281
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.280
Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08-11-2012 r.279
Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia279
Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2011279
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-01-2012279
Sprawozdamia za IV kwartał 2012279
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie278
Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011278
Protokół Nr XV/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2011 r.278
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.278
Protokół Nr XXXVII/2013 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2013 r.278
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej278
Uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.277
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 277
Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.277
Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 stycznia 2014 r.276
Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów276
Zachariasz Piotr276
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.275
Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.275
Kobierski Łukasz275
Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku274
Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.274
Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 274
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach274
Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.274
Uchwała Nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.274
Gminna Ewidencja Zabytków274
Teren górniczy BORKÓW I273
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89